Již v listopadu první výplaty dotací

V prvním měsíci po spuštění nové kontinuální výzvy v říjnu 2015 dorazilo na Státní fond životního prostředí  přes 800 žádostí o poskytnutí dotace za více než 180 milionů korun a v tuto dobu již také začaly první výplaty úspěšně vyřízených dotací na účty majitelů objektů.

Během této tzv. kontinuální výzvy bude možno žádat průběžně o dotace až do roku 2021 a přerozděleno bude přes 27 mld. korun. Administrativní systém byl nastaven tak, aby se lhůty pro posouzení žádosti o dotaci výrazně zkrátily a úspěšně realizované dotační projekty mohly být co nejdříve Státním fondem životního prostředí zafinancovány do vymezené výše.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman k tomu dále uvádí: „Daří se nám plnit to, co jsme slíbili – jednoduchá administrace, jasná pravidla a pevně dané lhůty, kdy garantujeme proplacení žádosti do 9 týdnů, u perfektně zpracovaných projektů dokonce do 6 týdnů od podání žádosti," a my z vlastních zkušeností je můžeme pouze potvrdit.

Největší podíl na dotačním podílu zastává tradičně zateplování rodinných domů. Jedná se až o 75% těchto prostředků a mezi zdroji si tradičně drží přední umístění solární termické systémy.

O dotaci ve výzvě Nové zelené úsporám je možné zažádat před realizací podporovaných opatření, v  průběhu nebo i po dokončení realizovaného projektu. K podání žádosti vyplňte elektronický formulář na internetových stránkách programu NZÚ, nebo využijte možnosti konzultace na krajských pracovištích Fondu ŽP ČR.