K 14. 1. 2016 bylo obnoveno vyplácení dotací

K pozastavení vyplácení dotací z programu Nová zelená úsporám došlo z důvodu převodu nevyčerpaných financí do nového roku a bilancování státního rozpočtu.

Dotace na dokončené realizace vašich projektů, doložené doklady a po kontrole bez zjištěných nedostatků budou proplaceny na váš účet v několika nejbližších týdnech po doručení  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace