Potřebujete servis solárního systému?

 

Zákazníkům nabízíme servis solárních systémů bez ohledu na vzdálenost, typ solárních kolektorů a firmu, která montáž prováděla.

Soupis servisních prací:

  1. Kontrola tlaku solárního systému.
  2. Kontrola tlaku – dotlakování expanzní nádoby.
  3. Kontrola těsnosti solárního systému a jeho případné přetěsnění (přetěsňujeme aktuálně zjištěné netěsnosti).  Mějte na paměti, že další netěsnosti mohou vzniknout v průběhu dalšího provozování solárního systému. Záruku neseme jen na námi provedené práce.
  4. Čištění solárního systému a jeho opětovné plnění novou nemrznoucí směsí.
  5. Po dokončení servisu dostanete předávací protokol se soupisem provedených prací.

V případě nutnosti jsme schopni váš stávající solární systém opatřit chybějícími armaturami. Často se také setkáváme se solárními systémy, které jsou neodborně namontovány – tyto solární systémy jsme po vyhodnocení celkového stavu schopni uvést do provozu.

Pokud potřebujete solární kolektory z jakéhokoliv důvodu demontovat (např. pokládka nové střešní krytiny), nabízíme demontáž a opětovnou montáž solárních kolektorů.

Ceny prováděných prací a  servisu se pohybují zpravidla v rozmezí od 10.000 do 20.000,- Kč bez DPH, v závislosti na složitosti a objemu provedených prací.

Pokud máte zájem o servis, vyplňte kontaktní formulář.

Servis solárních systémů

Kontaktní formulář

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.