Solární systémy k ohřevu vody

 

Solární ohřev vody je levnější než fotovoltaika a živostnost je delší, jednoduše se vyplatí více. Ohřívat lze TUV, bazén, nebo solárními systémy přitápět. SFŽP ČR přispívá na tyto systémy z programu Nová zelená úsporám až do 40% nákladů. Samozřejmě, že jsou zde faktory, které určí pro který případ se daný solární systém více hodí. Nyní si řekneme o solárních systémech s nuceným oběhem, čerpadlem. Tyto systémy jsou u nás nejčastěji používané. Skládají se ze solárních panelů, bojleru, čerpadlové jednotky s regulátorem, expanzní nádoby, střešní kontrukce a dalšího drobného propojovacího materiálu.

Systémy s nuceným oběhem jsou určeny pro celoroční provoz. Proti zamrznutí a prasknutí solárního panelu v zimním období se používá v systémech nemrznoucí směs na bázi glykolu, určená pro solární tepelné soustavy. Pokud si pořídíte kvalitní produkt a zajistíte profesionální montáž, solární systém se stane téměř bezúdržbovou záležitostí. Bude-li provedena montáž odborně, solárním systémům můžete plně důvěřovat. Po dvou letech je vhodné pouze překontrolovat nemrznoucí směs a zkontrolovat stav bojleru. Bojler má jeden nebo dva výměníky a je opatřen velkou přírubou pro čistění. Spodní výměník slouží pro napojení k solárnímu systému, horní pro altenativní zdroj energie. Všechny zásobníky lze také napojit na elektrický proud s elektrickou topnou patronou, vznikne vám tak kombinovaný bojler, dotápěný elektrikou , solárním systémem a alternativou jako např. krbová kamna, kotel na tuhá paliva a podobně. Zpravidla do max. 5 let by mělo dojít  k výměně solární směsi. Rozsah servisních prací je  v závislosti s vašimi požadavky a možnostmi firmy, která bude servis provádět.

 

O solárním systému - v praxi

Solární sestavy pro ohřev vody se dají použít téměř kdekoliv, jedninou podmínkou je připojení čerpadla a řídící elektroniky na elektrický proud. Díky stavebnicovým možnostem rozšíření solárních systémů a široké škále objemových velikostí bojleru je lze montovat na: chatách, rodinných domech, penzionech, hotelech, výrobních halách a podobně. Pro běžný rodinný dům se používají bojlery od 200 do 300 litrů, se 2 - 3 solárními kolektory. Obecně lze vycházet z požadavku 50l horké vody / osoba/ den. Výhodou systémů s nuceným oběhem je , že můžete solární ohřívač vody postavit na libovolné místo v objektu. Solární zásobníky dodáváme v objemech od 200 do 1000 litrů.

Pokud nad solárním systémem vážně uvažujete, můžete si prohlédnout náš aktuální ceník solárních systémů na ohřev vody

 

Regulace solárních systémů a jejich účinnost

Solární systémy s nuceným oběhem zajiští vyšší účinnost a efektivitu, neboť čerpadlo rozvádí teplonosnou směs od kolektorů do zásobníku na základě vyhodnocení teplotních rozdílů regulací. Teplotní rozdíl pro sepnutí fáze na čerpadlo lze nastavit v řídící elektronice pro solární systémy. Ve většině případů by se mělo jednat o rozdíl od 7- 10 °C. Princip je velice jednoduchý. Teplotní čidlo umístěné na solárním panelu indikuje aktuální teplotu na solárním kolektoru oproti čidlu umístěnému ve spodní jímce solárního zásobníku. Pokud teplotní rozdíl dosáhne požadovaných hodnot, dojde k sepnutí čerpadla a to začne přenášet ohřátou kapalinu na výměník. Tento proces trvá do okamžiku, než dojde k vyrovnání teplot, nebo kdy teplota v zásobníku nebude větší, než teplota na kolektotech. Pro naše solární sestavy používáme Německé regulátory firem Resol a Sorel. Regulace poskytují uživately široké možnosti nastavení, dle aktuálních potřeb. Čerpadlové jednotky jsou opatřeny čerpadly Wilo nebo Grundfos určené pro použití v solárních systémech. Tato čerpadla jsou odolná směsím na bázi glykolu, který je použit v nemrznoucí směsi systému.

 

Umístění solárních panelů na ohřev vody

Solární kolektory vykazují největší teplotní zisk v okamžiku, kdy sluneční záření dopadá kolmo na solární panel. Vzhledem ke čtvero ročních období volíme kompromis a solární panely zpravidla umísťujeme pod sklonem 45 stupňů. Samozřejmě tento sklon není nijak pevně dám a omezen, panely stejně tak můžou být ve sklonu 15° nebo 60°. Rozdíl bude v teplotních ziscích, z našeho pohledu se však jedná o  zanedbatelné, nepatrné rozdíly.   Toto řešíme individuálně, dle dané situace. Zjednodušený závěr pro  umístění solárních kolektorů je zpravidla, zda jsou nebo nejsou vhodné na daném místě a sklonu.

Orientace solárních panelů vůči světovým stranám je na tom podobně. Z našeho pohledu se jeví asi jako nejzajímavější odklon JZ 20°, nutno poznamenat, že se jedná pouze o náš osobní názor. Aby solární panely dosahovaly nejlepších teplotních zisků je nutné, je umístit od max 45° JV do 60° JZ.

Pokud však budete chtít získat dotace z programu Nová zelená úsporám, zde je nutné dodržet odklon do max. 45° od jihu. Na takto umístěné solární panely lze žádat dotaci až 40% vstupních nákladů a  do maximální výše 35.000,- Kč.

 

Výhody solárních systémů na ohřev vody

  • úspora až 75% při ohřevu teplé užitkové vody
  • zhodnocení nemovitosti
  • snížení energetické náročnosti
  • životnost solárních panelů až 30 let
  • možnost alternativního dohřevu TUV
  • možnost uchycení na jakýkoliv typ střešní krytiny
  • nízké provozní náklady solárního čerpadla
  • solární systémy jsou určeny k celoročnímu provozu
  • možnost čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám

Hodnocení:Hodnocení