Sluneční energie a solární ohřev vody

V první řadě je nutno si uvědomit co je slunce. Slunce je milionkrát větší ,než naše planeta, je to ohromná žhavá koule plná žhavých plynů nejčastěji v zastoupení vodíku a hélia. Slunce, které má v průměru přibližně 1,4 milionu kilometrů má ve svém středu jádro, něco jako termonukleární reaktor, kde se vodík mění na hélium. Uvolněná energie z jádra se formou rentgenového záření prodírá k chladnému povrchu tak zvané fotosféře. Fotosféra má teplotu okolo 6.000 stupňů. Silná magnetická pole zabraňující konvekci jsou důsledkem toku obrovských elektrických polí uvnitř slunce. Nad fotosférou se nachází červená chromosféra a žhavá korona o teplotě přibližně 2- 3.000.000 stupňů Celsia. Proudy unikající z korony tvoří silný sluneční vitr o rychlosti několika set kilometrů za vteřinu. Pokud se na slunce podíváme pohledem astronomů, jedná se pouze o obyčejnou hvězdu, kterých jsou v Mléčné dráze miliardy. Takových to galaxií jsou zase opět miliardy.Díky nespočítatelnému množství hvězd a planet se předpokládá,že život se nachází i mimo naši planetu zemi. Pokud se zadíváme na noční oblohu uvidíme takto spousty hvězd. Tyto hvězdy jsou ovšem vzdáleny miliardkrát dále oproti vzdálenosti slunce- země.

 

Sluneční energie

Díky tomuto je slunce zdrojem energie na zemi. Slunce je přírodní termonukleární reaktor, který ji zásobuje energií 10 000x více, než mohou všichni lidé dohromady potřebovat. Další nutnou zmínkou je, že se jedná o bezpečný, neradioaktivní zdroj. který vysílá své záření do všech směrů a jen nepatrná část dopadne na naši planetu. Naše planeta Země pohlcuje sluneční záření a díky tomu je zde vhodné prostředí pro náš život. Většina energie, která se nachází na naší planetě pochází ze slunce. Bez slunce si tak život nelze představit. Největší solární kolektor jsou tak hladiny tropických oceánů. Tyto povrchy dokáží pohltit až 100 terawattů a díky tomu dochází k jejich ohřevu. Díky rozídlu teplot při povrchu a dně oceánů dochází k uskladňování pohybové energie ve vodě a ta pohání mořské proudy a stará se o cirkulaci vody.

 

Sluneční záření a jeho využití, solární panely, solární ohřev vody

Nejlepší variantou a zároveň snížení nákladů na ohřev vody jsou solární panely. Solární kolektory jsou vhodné na solární ohřev vody, solární ohřev vody a přitápění, solární ohřev bazénu. Nutno podotknout a uvědomit si, že sluneční energii lépe využívá i každý zahrádkář, který se rozhodne pro stavbu skleníku. Skvělou možností jak využít záření slunce je vhodně orientovaný dům a dostatečně velká okna. Takto postavený, nízkoenergetický dům dnes dokáže ohřát místnosti na 25°C v zimním období bez nutnosti zatápění. Další možností je pořízení fotovoltaických solárních článků, které přeměnují sluneční energii na elektrický proud. Ohřev vody sluncem je zadarmo a je škoda tuto energii nevyužít.

   

A kolik slunečního záření můžeme využít přeneseno na čísla?

V našich zeměpisných podmínkách dopadá na 1m2 okolo 1.000 kWh slunečního záření. Přepočteno na plochu a peníze, jedná se o energii v hodnotě statisíců, kterou zatím nevyužíváme. Na místo toho si necháme dodávat teplo z tepláren, uhlí, dřevo k topení, platíme výrobu, distribuci a spotřebu elektrické energie.

Sluneční energie je zadarmo a je tu pro všechny z nás. Využívat tuto energii znamená chovat se ekologicky k planetě Zemi. Můžeme tak ušetřit v přepočtu statisíce korun a ještě odlehčit Zemi v období silného průmyslového růstu.

 

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník