Kolik uspoří solární systém k ohřevu TUV?

 

Je to téměř vždy první otázka s jakou se na nás naši klienti obracejí. Odpověď na ní je ale velice složitá a hraje zde velkou roli mnoho faktorů. Pokud budeme vycházet ryze ze statistiky, tak nejvíce solárních systémů na ohřev vody si kupují lidé, kteří chtějí nahradit stávající elektrický ohřívač 80%, následují ti, co ohřívají vodu plynem 20% a hned za nimi jsou všichni ostatní. Další skupinou jsou lidé, kteří se rozhodli šetřit a i při nízkém odběru TUV se chovají hospodárněji. Fakticky lze konstatovat jen tolik, že solární systém na ohřev teplé užitkové vody se vrátí rychleji v domácnostech, kde je větší spotřeba vody. Tam může být návratnost velice krátká i bez přihlédnutí ke státním dotacím z programu Nová zelená úsporám na solární kolektory. Co se týká přesných čísel úspor, je to velice individuální a každý zákazník si toto při přesné evidenci plateb za energie sám dokáže spočítat, nebo přibližně odhadnout. Nutno je však myslet na případné zdražení energií apod. Nyní si probereme faktory ovlivňující návratnost investice do solárního ohřevu vody.

Počet osob v domácnosti využívající ohřev TUV

Jednoduše řečeno jinou návratnost bude mít  investice do solárního ohřevu vody v rodině se 2 osobami a jinou s 6 osobami. Výchazíme z předpokladu stejného počtu solárních panelů a stejného objemu solárního ohřívače vody.

Spotřeba teplé užitkové vody

Spotřeba TUV je opět individuální. Pokud se bude 5 osob v domácnosti chovat hospodárnějším způsobem, může spotřebovat méně teplé vody, než například 2 osoby. Stejně tak při představě ohřevu vody pro 4 ženy se velice pravděpodobně dostaneme spotřebou TUV úplně na jiná čísla oproti ohřevu vody pro 4 muže.

Doba osvitu solárních panelů

V každém městě máme jinou dobu osvitu solárních kolektorů. Například v Praze je průměrně 1570 hod., Znojmo 1715 hod., Brno 1620 hod. slunečního svitu. Pokud to přepočítáme na rok, tato doba by nám stačila ke 100% pokrytí ohřevu vody solárním systémem.  Je nutno si však uvědomit, že v létě bude solární systém generovat velké přebytky a oproti tomu na podzim a v zimním období bude výkon solárních panelů na ohřev vody razantně klesat s ubývajícím slunečním zářením. 

Orientace a sklon solárních panelů

Solární systém ohřívající teplou užitkovou vodu bude dosahovat úplně jiných tepelných zisků při sklonu 10°  a směru JV, než solární panely které budou směřovat na JZ při stejném sklonu. A tak bychom mohli pokračovat s příklady do nekonečna.

Počet solárních panelů  a velikost solárního ohřívače vody

Správné nadimenzování solárního systému je klíčem k úspěchu. Pokud bude solární systém poddimenzován a osazeno méně solárních panelů, než je potřeba, pak budete zákonitě muset častěji přihřívat TUV alternativním zdrojem. Totéž se týká podimenzování solárního ohřívače vody. Jestli Vám firma namontuje solární ohřívač o objemu 200 l pro 6 osob, zcela jistě tuto vodu vypotřebujete mnohem rychleji, než 4 osoby využívající stejnou solární sestavu.  A jsme u alternativního ohřevu - typu alternativního dohřevu, jak často bude spínat a kolik hodin. Poddimenzování solárního systému k ohřevu vody se projeví vícenáklady uživatele na případné dotápění solárního ohřívače vody v okamžiku, kdy nebude teplá užitková voda k dispozici.

Použité materiály při výrobě solárního panelu

Není solární panel jako solární panel. Z technického hlediska bychom se měli zaměřit na výkon solárního panelu a jeho tepelnou izolaci. Tepelné ztráty hrají větší roli v období, kdy je méně slunečního záření a lze tak využít alespoň to málo k přihřátí - zde se jedná o zlomek užitné hodnoty slunečního svitu. Výkonnostně bychom však měli být na pozoru. Ani naše republika se nevyhnula přívalu levných a nekvalitních solárních panelů převážně asijského původu. Zde je jistější zaměřit se na evropské produkty, které jsou na vysoké kvalitní úrovni a poskytují dostatečný uživatelský komfort.

Návratnost solárního systému

Návratnost solárního systému k ohřevu vody se odvíjí od výše investice. Samozřejmě, že výhodnější produkt se vrátí dříve. Musíme si ale koupit takový produkt, který přežije vámi vložené investice. Vyvarujte se levných solárních panelů k ohřevu vody, levných solárních sestav a jejich komponent. Za vše zde hovoří pořekadlo: „ Nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci”

Přakážky pro solární panely

Zcela jistě by nic nemělo bránit přístupu slunečního svitu na absorbční plochu solárních panelů. Zde se může jednat například o stromy, předměty vrhající stíny: satelity, komíny části střech apod. Postarejte se, aby solární kolektory byly v dostatečné vzdálenosti od stínícím předmětů. Pokud se nacházíte v místě, kde jsou hojně využívány k vytápění kotle na tuhá paliva, doporučujeme 1x ročně očistit solární panely od případných nečistot.