Přetopení solárních panelů

 

Solární systémy na ohřev vody se nachází v teplotních režimech od -25°C do 200°C. Celá soustava solárního systému je napuštěna nemrznoucí směsí, aby  nemohlo dojít k roztržení solárních panelů nebo jiných solárních komponent vlivem nízkých teplot v zimním období. Do solární kapaliny se přidávají aditiva na bázi glykolu a antikorů, které zabezpečují jeho plnou ochranu. Při vysokých výkonech solárních panelů v  období delšího slunečního svitu a menšího odběru teplé užitkové vody, dochází k přehřátí solárních panelů a následné stagnaci. Solární kapalina vlivem vysokých teplot zvětšuje svůj objem, který pojímá expanzní nádoba. Proti možnému přetlaku v solární soustavě je použit tlakový ventil 6 bar na přívodní větvi čerpadlové skupiny solárního systému. Celý solární systém je uzavřený a tudíž bezúdržbový. Vemi podrobně je popsána stagnace solárních kolektorů v tomto článku: přehřívání solárních kolektorů. Pokud je na solárních panelech automatický odvzdušňovací ventil, je nutné aby byl uzavřený, nebo  před ním namontován ventil. V opačném případě by docházelo k odvzdušňování solárního systému a úbytku kapaliny. 

 

 

Solární systém by se měl po celý rok nacházet ve stejném rozmezí tlaku, s přihlédnutím na období, kdy mrzne, solární kapalina změnšuje svůj objem, a stagnaci na solárních panelech, kdy dochází k rozpínání solární kapaliny. Pokud je solární systém k ohřevu vody správně namontován, nesmí dojít k poklesu tlaku v soustavě. Pokud tlak přece jen poklesne je nutné zjistit příčinu, najít místo úniku solární kapaliny a toto řádně utěsnit. K těsnění doporučujeme používat předepsané těsnící materiály a hmoty, neboť kapalina v solární soustavě může na některé těsnící materiály působit agresivně a časem může docházet k netěsnostem v solární soustavě. Je zapotřebí pamatovat také na životnost solární kapaliny a nejméně 1x za 3 roky zkontrolovat její bod tuhnutí.

Námi dodávané solární regulátory mají v menu možnost nastavení různých typů ochran solárního okruhu, solárních panelů. Jedná se o ochranu proti zamrznutí, která aktivuje čerpadlo pokud dojde k poklesu nastavených teplot na solárních panelech. Dále lze nastavit režim dovolená, který odlehčí celému solárnímu systému tak, že ve dne solární panely natápí solární zásobník a v nočních hodinách dochází přes solární panely k jeho zpětnému vychlazování. Všechny pokročilé funkce solárního systému by měl nastavovat vyškolený technik. 

 

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník