Solární systém a jeho umístění

 

V našich klimatických podmínkách je vhodné orientovat solární panely směrem k jižní straně, dosáhneme tak maximálního využití slunečního záření. Solární kolektory umísťujeme na přání zákazníka i na západní stranu, kdy dopadají sluneční paprsky na takto umístěné kolektory cca od 13.hod a sluneční záření, potažmo výkon slunečních panelů je dostačující. Vycházíme z referencí zákazníků, kteří si takto nechali solární systém nainstalovat z důvodu orientace střechy vůči světovým stranám. Další možností proč volit odchylky od jihu může být estetický důvod, kdy umístění solárních panelů přímo na jih by nebylo příliš pěkné. Co se týká odchylek od jihu, tak například 30° způsobí zanedbatelné ztráty a i při odchylce až 45° jsou ztráty okolo 10%. Dle našeho názoru je nejvýhodnější jihozápádní směr 20st., kdy intenzita odpoledního slunce bývá nejvyšší a výkon solárních panelů tak rapidně vzrůstá. V odpoledních hodinách je taktéž nižší pravděpodobnost mlh, a teploty ovzduší bývají vyšší. Dochází tak k menším ztrátám kolektorů sálajících do prostředí.

 

Konstrukce pro solární panely

Volí se pevná, nepohyblivá. Náklady na hybnost, otáčení kolektorů za sluncem by tak převýšily získané zisky. Umístění kolektorů je teoreticky možné na jakékoliv střeše. Máme k dispozici několik typů střešních háků, kombinovaných vrutů, v různých délkách a průměrech. Konstrukce se šroubuje ke krokvím střechy. Pokud se jedná o rovné střechy, volíme instalaci konstrukce k betonovým bločkům, podloženým ESP deskou. Tato deska slouží k ochraně střešní krytiny. Na rovné střeše není vhodné solární konstrukci šroubovat do střešní konstrukce z důvodu porušení hydroizolace střechy.

 

Sklon solárních kolektorů

Nejvhodnější sklon kolektoru je takový, kdy sluneční záření dopadá kolmo na absorbér solárního panelu. Komprosmisem tak zůstává úhel 45° stupňů. Tento sklon nám zajistí nejvyšší možné zisky solárního systému v období od jara do zimy. Pokud zvolíme příliš malý nebo velký sklon, musíme počítat s menší účinností solárních kolektorů. Vše je ovšem závislé na aktuální potřebě majitele objektu. Při montáži se konstrukce umísťuje tak, aby solární panely kopírovaly pokud možno co nejvíce rovinu se střešní krytinou. Takto realizovaný solární systém vypadá nejestetičtěji. Jakákoliv změna sklonu je možná díky speciálním prvkům konstrukcí. Záleží tak jen na vás kde a pod jakým sklonem budou solární panely nainstalovány.

 

Umístění solárního zásobníku

Volíme co nejkratší možnou vzdálenost mezi solárním zásobníkem a solárními kolektory z důvodu menších provozních ztrát. Je třeba brát v potaz kde se bude solární ohřívač vody nacházet. Nejčastějším umístěním jsou sklepní prostory domů. Po většině případů dojde k demontáži stávajícího bojleru a nahrazení novým solárním zásobníkem s více výměníky (alternativní dohřev teplé užitkové vody). Při volbě místa musíme myslet na možnost napojení studené a teplé vody do bojleru. Vzdálenost by měla být opět co nejkratší, zajistí vám to menší tepelné ztráty a teplou vodu tak využijete efektivněji. Pokud nastavíme na regulátoru ohřev vody na vyšší teplotu, je vhodné výstup vody opatřit termostatickým směšovacím ventilem a regulovat tak výstupní teplotu vody z bojleru. Myslet bychom měli také na to jakým způsobem bude zabezpečena změna tlaku při ohřevu kapaliny. Při ohřevu vody dochází ke změně objemu ohřívané vody. Na vstup studené vody se montuje přetlakový ventil. V okamžiku nárustu tlaku se otevře vypůst u ventilu a přebytečný tlak odejde spolu s odpadními vodami.  Další možností je  umístění expanzní nádoby mezi vstup studené vody do bojleru a přetlakový ventil.

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník