Solární ohřev vody obecně

 

Solární Ohřev TUV

Díky nezadržitelně stoupajícím nákladům za energie se na nás obrací stále více lidí s možností instalace solárních panelů na ohřev teplé užitkové vody. Sluneční energie je zadarmo a v našich klimatických podmínkách ji lze výborně využít. Solární systémy určené k ohřevu vody se tak staly velmi žádanými a rozšířenými.

 

Jak funguje solární ohřev vody?

Tento princip je relativně jednoduchý. Při uvážení výkonu a návratnosti se voda ohřívaná sluncem stává čím dál více výhodnější. Aktuálně lze využít dotačních programů, jak měst, tak programu Nová zelená úsporám. V roce 2013 tento program rozdělil mezi zájemce částku 1 miliardu korun. Pro rok 2014 je v tomto programu částka 1,9 miliardy korun. Nyní se chystá opětovný příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám 2015. Kompletní set na solární ohřev vody stojí i s montáží přibližně okolo 55.000,- Kč, cena je uváděná po odečtení dotace.

 

Jak správně umístit  solární systém k ohřevu vody?

Jedním z důležitých faktorů je najít vhodné místo pro umístění solárních kolektorů. Solární ohřev vody, systém, musí být umístěn tak, aby dosahoval nejyvšších možných zisků v  každém ročním období. Nejvhodnější jsou sedlové střechy, které směřují na jih či s odklonem do 45° od jihu. Kompromis ve sklonu pro období jaro/ zima je cca 45 stupňů. Konečné umístění a sklon kolektorů záleží ovšem jen a pouze na vás.

 

Solární systémy pro ohřev vody a jejich  komponenty

Solární systémy tvoří solární panely, solární zásobník s výměníkem tepla ( slouží k převodu tepla od slunečních kolektorů ), čerpadlová jednotka, solární regulace, teplotní čidla PT 1000, kotvící prvky a nosná konstrukce, expanzní nádoba pro solární systémy a další potřebné komponenty. Vhodným řešením propojení solárních kolektorů s čerpadlovou jednotkou jsou k tomuto účelu vyráběné nerezové vlněnce v délkách až 30 m, izolované kaučukem a zabalené do ochranné fólie proti UV záření. Takto chráněné potrubí vydrží různé teplotní rozdíly, změny počasí a bude Vám sloužit po mnoho let.

Před realizací solárního systému na ohřev vody je třeba uvážit několik faktorů:

 • zda chceme solárním systémem ohřívat teplou užitkovou vodu nebo i přitápět
 • jak zrealizujeme průchod střechou a možnost vedení solárního potrubí od kolektorů k zásobníku
 • jak nejlépe dimenzovat solární systém, aby co nejvíce pokrýval spotřebu osob v domácnosti v závislosti na počtu osob a spotřebě vody

 

Úspora solárního systému, princip akumulace a  možnosti regulace

Vhodně navržený solární ohřev dokáže uspořit až 75% nákladů z ohřevu teplé užitkové vody a až 100% nákladů na ohřev TUV v letních měsících. Přesto je zapotřebí vodu šetřit, protože celkově vod ubývá. Solární systém spočívá v akumulování tepla, kdy solární zásobník je přes den nabíjen teplonousnou kapalinou ze solárních panelů. Čidlo umístěné ve spodní části zásobníku dává impuls čerpadlu a tak dochází ke spínání čerpadla a přenosu kapaliny do okamžiku, než zásobník dosáhne stanovené teploty. Tuto teplotu lze na inteligentnějších jednotkách nastavit v rozsahu až 99 °C. Závislé je to na stávajících rozvodech teplé užitkové vody v domě a délce vedení. Při volbě vyšší teploty na solárním zásobníku je pak zejména vhodné tento opatřit termostatickým směšovacím ventilem a horkou vodu mísit s výstupem na max. 65 °C. V obdoví kdy máme naakumulováno větší množství teplé vody, než je potřeba lze toto řešit nastavením regulátorů na noční vychlazování, kdy dochází k režimu : den - nabíjí, noc - vybíjí solární zásobník. Tento režim je vhodbý zejména pro období , kdy odjíždíme na dovolenou a chceme ulevit solárnímu systému. Solární systém je tak lépe chráněn před stagnací.

V období podzim, zima nám solární systém slouží k předehřevu teplé užitkové vody, čímž dochází taktéž ke značné úspoře. Již předehřátý zásobník se snadno dohřeje dalším alternativním zdrojem. Ať už se jedná o elektrickou energii, plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva.

Koncepce solárních zásobníků je řešena přenosem kapaliny ze solárních panelů do dolního výměníku zásobníku a alternativní dohřev je umístěn v horní části. dochází tak k hospodárnějšímu dohřevu.

Jaké jsou důvody pro pořízení solárního systému?

 • ekonomicky velmi výhodné řešení ohřevu teplé užitkové vody
 • úspora až 70-80 % nákladů na ohřev TUV
 • veškeré prognózy poukazují na neustálý růst cen energií. Čím dříve si tedy solární systém pořídíte, tím více uspoříte.
 • životnost solárních panelů je až 30 let
 • celoroční provoz, získaná energie ze solárních panelů je tak na maximální možné úrovni
 • v zimě nahříváte, přes léto plnohodnotně ohříváte teplou užitkovou vodu
 • solární systémy zrealizujeme přesně dle vašich potřeb
 • výhodná investice a rychlá návratnost
 • možnost využít dotací měst či SFŽP ČR Nová zelená úsporám