Solární systémy versus tepelná čerpadla

 

Asi každý znás přemýšlí jak uspořit co nejvíce z nákladů za ohřev vody a přitápění. Mezi velice efektivní a přitom ekologické zdroje patří jak solární systémy k ohřevu vody a přitápění, tak i tepelná čerpadla. Oba tyto systémy dokáží totéž. Rozdíl je v  pořizovacích nákladech, použití daného systému a jejich návratnost. Obecně lze říci, že solární ohřev vody je nesporně mnohem výhodnější, než tepelné čerpadlo. Oproti tomu k vytápění objektu se více hodí tepelné čerpadlo. Postupně si řekneme všechny výhody a nevýhody.

 

Nejlevnější ohřev vody je solárním systémem

Standardní sestava solárního systému k ohřevu vody je s minimálně 2 solárními panely. Tyto solární panely dokáží ohřát vodu velice efektivně a rychle při minimální spotřebě elektrické energie. Považme, že jeden solární kolektor má za ideálních podmínek až 1400 Wattů. Výpočtem nám vychází ze 2 solárních panelů tepelný výkon sestavy 2800 W. Samozřejmě v reálných podmínkách toto číslo bude menší v  závislosti na sklonu solárních panelů a  jejich směru vůči světových stranám. Přesto všechno lze stále počítat s výkonem přes 2 kW, což převyšuje nebo odpovídá výkonu elektrické topné patrony umístěné v klasickém ohřívači vody. 

Náklady na solární systém, kdy generuje tepelnou energii jsou skutečně minimální. V okamžiku, kdy solární panely pracují odebírá proud pouze čerpadlo a elektronika. Celkem se jedná o něco málo okolo 25- 35 W. Toto číslo může být i menší v  závislosti na rychlosti otáček čerpadla. Z těchto údajů vypočítáme snadno efektivitu celého solárního systému k ohřevu vody, kdy při spotřebě 35 W nám vyrábí až 2800 W tepelné energie. Násobič je 80. Kdybychom se snažili srovnat solární ohřev vody s tepelným čerpadlem o tepelném výkonu 13,6 kW a  příkonu el. energie 3,1 kW, dostaneme COP 4,35!

K ohřevu vody je tak solární systém téměř 20x úspornější, než tepelné čerpadlo.

 

Solární systémy na přitápění versus tepelná čerpadla

Solární systémy na přitápění v porovnání s tepelnými čerpadly zcela jistě výkonnostně propadnou. Je zde celá řada faktorů, které hrají významnou roli v souboji těchto dvou nízkoenergetických gigantů. Vycházejme z předpokladu, za jakých podmínek který daný systém nejlépe funguje. Solární systémy na ohřev vody a přitápění nejlépe využívají svůj potentciál v období, kdy svítí slunce. Samozřejmě solárnímu systému nestačí světlo, ale je zapotřebí přímé sluneční záření, které dopadá na solární panely a ty generují tepelnou energii. Nejefektivněji pracují v období od  března do listopadu. V zimních měsících nám solární systém sice uspoří nějakou tu korunu, ale nelze se na něj v žádném případě spolehnout jako na jediný zdroj tepelné energie. Je tak nutné jej kombinovat s dalším zdrojem. Solární systémy k ohřevu vody lze pořídit již od částky cca 90.000,- Kč vč DPH. Na tyto solární sestavy k ohřevu TUV přispívá SFŽP ČR až do celkové výše 40% nákladů avšak maximálně do 35.000,- Kč. Program zelená úsporám se vztahuje i na solární ohřev vody a přitápění s příspěvkem SFŽP ČR do max. 50.000,- Kč. Jednoznačně lze říci, že solární systém je velmi výhodný pokud si jej pořídíte na ohřev vody. 

 

Vyplatí se solární systém k vytápění?

Co se týká solárního systému na přitápění, bohužel tyto systémy mají mnohem horší návratnost, než systém k ohřevu vody. Dalším nešvarem obchodníků je, že při poptávce solárních systémů na ohřev vody a přitápění se nabídne zákazníkovi nejlevnější varianta, která umožní čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám. Pokud vážně uvažujete nad solárním systémem k ohřevu vody s podporou přitápění, musíte počítat s cenou přes 200.000,- Kč. Mnoho solárních systémů, které se aktuálně prodávají k ohřevu vody s podporou přitápění jsou poddimenzované a zákazníkovi tak přináší minimální užitek.

Laicky řečeno:  „ K čemu je vám dotace 50.000,- Kč na solární systém k ohřevu vody a přitápění, když se tato investice stává při nevhodném návrhu téměř nevratnou? ”

Vysvětlíme si vše na příkladu níže:

Solární systém k ohřevu vody a přitápění se poddimenzuje počtem kolektorů na 5. Aby se ušetřilo na akumulační nádrži, zákazníkovi se namontuje nádrž Tank in Tank nebo akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV. Za těchto podmínek sice dostanete dotaci 50.000,- Kč, ale řekněme si následující fakta:

  1. Měli jste bojler o objemu 120 l na elektriký ohřev vody. Tento bojler demontujete a nahradíte akumulační nádrží o objemu 600 l s průtokovým ohřevem TUV.
  2. Znamená to, že váš 120 l bojler jste aktuálně vyměnili za objem kapaliny ve výměníku akumulační nádrže. Takže se tedy spoléháte na to, že průtokově se tento objem ohřeje dříve, než  vám poteče voda z kohoutku a bude plně dostačující pro vodu do vany? 

„Co když ale máte delší, nezaizolované rozvody potrubí po domě a výměník o objemu 30 l vám právě topí do zdi a voda ztrácí na teplotě dříve, než si umyjete ruce?!”

„Čím budete ohřívat TUV v létě v období, kdy nebude slunečno?”

Zatopíte snad do 600 l akumulační nádrže jen proto, abyste si ohřáli trochu vody? Nebo si zapnete elektrický dohřev 9 kW elektrickou topnou patronou? V okamžiku, kdy začnete topit elektrikou do aku nádrže, dokážete takto  za 1 hodinu vynulovat celý přínos solárního systému k ohřevu vody v časovém úseku min. 4 hodin. 

Solární systém k ohřevu vody s podporou přitápění by dle našeho názoru měl obsahovat jak  solární ohřívač vody, tak zvlášť oddělenou akumulační nádrž pro přitápění s řádně nadimenzováným počtem solárních kolektorů. Nelze montovat solární systémy s minimálním přínosem pro zákazníka jen proto, že dostane dotaci 50.000,- Kč. Poslední přirovnání, které udělá ve věci jasno je: Když  koupíte automobil za 150.000,- Kč, který nejezdí a stát vám na něj přispěje 50.000,- Kč, naplní se vaše očekávání?!

Závěrem lze říci, že solární systém na ohřev vody a vytápění téměř nelze až  na výjimky zrealizovat pod částkou 200.000,- Kč. Faktem však i nadále zůstává, že návratnost tohoto systému se razantně prodlužuje oproti solárnímu ohřevu vody bez přitápění. Co se týká přitápění, zde jednoznačně vychází lépe si pořídit tepelné čerpadlo. Výhody těchto systémů v kombinaci s vytápěním objektů jsou na samostatnou kapitolu, ale tou se tu nebudeme již zabývat.

V porovnání vytápění objektu tak nad solárním systémem značně převyšují výhody tepelného čerpadla.