solarni regulator sorel bs

Solární regulátor Resol Delta BS/4

 

Jedná se o diferenční regulátor teploty s volitelně připojitelnými funkcemi zařízení určen výhradně pro použití v solárních topných systémech. Kontrola funkcí, počitadlo provozních hodin pro solární čerpadlo, funkce trubicový kolektor, regulace otáček, termostatická funkce, možnost Drainback a Booster (přídavné čerpadlo), bilancování množství tepla. Solární regulátor Resol je vybaven sběrnicí VBus®pro datovou komunikaci a elektrické napájení externích modulů. Montáž by měla proběhnout v suchém, neagresivním prostředí, daleko od elektromagnetických polí.
Vstupy jsou pro 4 teplotní čidla Pt1000. Regulátor se obsluhuje pomocí tří tlačítek na čelní straně pouzdra. Tlačítko 1 (+) slouží k rolování v menu dopředu nebo zvyšování nastavovaných hodnot. Tlačítko 2 (-) slouží k rolování v menu dozadu nebo snižování nastavovaných hodnot. Tlačítko 3 (OK) slouží k výběru kanálů a potvrzení nastavení. 

System-Monitoring-Display má 3 oblasti: zobrazení kanálů, symbolovou lištu a systémovou obrazovku (aktivní schéma zařízení ). Zobrazení kanálů tvoří 2 řádky. Horní řádek má 16 segmentů pro alfanumerické zobrazení. Zde se zobrazují především názvy kanálů/body menu. Ve spodní části se 7 segmenty se zobrazují hodnoty kanálů a parametry nastavení. Teplota se zobrazuje ve °C nebo °F. Systémová obrazovka (aktivní schéma zařízení) zobrazuje schéma zařízení zvolené v regulátoru. Skládá se z několika symbolů systémových komponentů, které podle stavu zařízení blikají, jsou zobrazeny trvale, nebo jsou skryté.

 Ke stažení arrow redSolární regulátor resol - návod k použití 

 

Kódy blikání regulátoru: regulator sorel

  • Čerpadla blikají, když je příslušné relé aktivní.
  • Symboly čidel blikají, když je vybrán příslušný kanál indikace.
  • Čidla rychle blikají, když má čidlo poruchu.
  • Symbol hořáku bliká, když je dohřev aktivní.

Led kódy blikání regulátoru:

Zelená: Vše v pořádku
Bliká červenězeleně: Inicializace
Bliká červeně: Ruční režim
                      Porucha čidla: (symbol čidla rychle bliká)

  

Přehled funkcí regulátoru

• System-Monitoring-Displaysolarni regulator resol schema
• Až 4 teplotní čidla Pt1000
• Polovodičové relé k regulování otáček
• Volitelné 3 základní systémy
• Bilancování množství tepla
• RESOL VBus®
• Kontrola funkcí
• Termostatická funkce (časově řízená)
• Kontrola systému softwarem ServiceCenter
možná
• Uživatelsky přívětivý díky snadné obsluze
• Vynikající design pouzdra
• umožňující snadnou montáž
• Velmi nízká spotřeba el. energie
• Ovládání HE čerpadla přes adaptér