Dotace na solární ohřev vody

Nová zelená úsporám: Odborná montáž se vyplatí

Požádali jste si o dotaci Nová zelená úsporám a řešíte instalaci dotovaných technologií a výrobků? Svěřte se do rukou odborníků, neodborná montáž se vám může prodražit na statisíce.

Návrh a montáž úsporných technologií je vždy náročná a vyplatí se nechat ji na odbornících.

Při instalaci úsporných technologií je nezbytné dodržovat řadu technických norem a mít dostatečné zkušenosti. To mohou garantovat pouze odborníci, kteří se instalací a projektováním systémů zabývají řadu let.

„Stále častěji zaznamenáváme případy, kdy si žadatelé v dobré víře pořídí kvalitní výrobek, ten ale vlivem špatné instalace neplní správně svou funkci, například je hlučný či méně účinný. A výsledným efektem jsou nakonec zklamáni,“ upozorňuje Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí ČR zodpovědný za řízení programu Nová zelená úsporám. Ať už jde o tepelná čerpadla, solární systémy či rekuperaci, ve většině případů jsou technické problémy způsobeny neodbornou montáží či nesprávným navržením systému.

Chybně dimenzovaný systém a neodborná instalace pak přináší majitelům následně i vyšší provozní náklady. Výrobek bývá spojen s častější poruchovostí a nižší životností. V krajním případě může nastat situace, že technologie nedosáhne ani technických parametrů a úspor požadovaných dotačním programem a žadatel nesplní podmínky k vyplacení dotace.

„Doporučujeme proto všem žadatelům, aby se nesnažili ušetřit za každou cenu, věnovali dostatečnou pozornost výběru dodavatele a volili skutečně odborné instalační firmy, které disponují osvědčením pro vykonávání daných montážních prací,“ nabádá Jakub Hrbek. Se správným výběrem mohou pomoci také kladné reference na firmu či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených instalačních prací nechte až po jejich provedení.

Nepodceňujte však ani výběr projektanta a pečlivý návrh systému, který zajistí jeho optimální provoz a účinnost. Zde platí stejná pravidla jako u montážní firmy. Správnou funkčnost výrobku zajistí také následná údržba a pravidelný servis.

Nová kalkulačka NZÚ spočítá nejen dotaci, ale i úspory, návratnost či náklady na provoz

Kalkulačka pro výpočet dotace z programu Nová zelená úsporám není žádnou novinkou. Pravidelně ji využívají tisíce zájemců o příspěvek. Nyní jsme pro vás připravili její vylepšenou verzi.

Nejenže spočítá, zda budova při plánovaných rekonstrukcích dosáhne na dotaci a jaká bude její výše, ale i kolik vás budou úsporná opatření stát. Nová dotační kalkulačka také ukáže, kolik ušetříte na provozu a jaká je odhadovaná doba návratnosti s dotací a bez dotace. Kromě toho poskytne odhad návrhové tepelné ztráty, abyste mohli zvolit zdroj tepla o správné výkonnosti.

Jak kalkulačka funguje? V aplikaci stačí vybrat budovu tvarově podobnou té vaší a doplnit rozměry a údaje o stavu domu před rekonstrukcí. Vedle úprav na fasádě a řízeného větrání můžete nově zadat i výměnu zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Po vyhodnocení dostanete informaci o možné oblasti podpory, orientační výši dotace i o tom, zda se vám investice vyplatí.

„I když jsme si vědomi, že se vypočtené hodnoty úspory a provozních nákladů mohou lišit od reálných, vyhodnocování probíhá dle harmonizovaných technických norem s měsíčním krokem výpočtu a v souladu s metodickými pokyny Státního fondu životního prostředí ČR,“ ujišťuje Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí ČR zodpovědný za řízení programu Nová zelená úsporám.

„Do kalkulačky jsme nově zapracovali mechanismus korekce teoretických hodnot, který by měl hodnoty těm reálným více přiblížit, proto je možné nástroj bez obav využít v počátečních i pokročilejších úvahách o realizaci úspor,“ dodává Jakub Hrbek.

Kalkulačka je určena především zájemcům o dotaci Nová zelená úsporám na rekonstrukci rodinných a bytových domů, poslouží však také jako užitečný pomocník energetických specialistům a projektantům při přípravě dotačních projektů.

http://kalkulacka.novazelenausporam.cz

ZDROJ: https://www.novazelenausporam.cz/nova-kalkulacka-nzu-spocita-nejen-dotaci-ale-i-uspory-navratnost-ci-naklady-na-provoz/

 Web programu Nová zelená úsporám v novém hávu

Hezčí, přehlednější, srozumitelnější. Takové jsou re-designované webové stránky programu Nová zelená úsporám, na kterých opět najdete aktuální informace a nabídku dotací na energeticky úsporné renovace a výstavbu rodinných a bytových domů, pozvánky na semináře a další zajímavé akce.

Re-designovali jsme webové stránky programu Nová zelená úsporám (NZÚ), na kterých naleznete přehled aktuálně nabízených dotací. Výraznou změnou je členění dotací. Ty již nejsou rozděleny podle jednotlivých výzev, ale nově podle oblastí. Tedy na dotace na zateplení a výměnu oken a dveří, dotace na výstavbu v pasivním standardu, dotace na ekologické zdroje energie a nezapomněli jsme ani na dotace pro bytové domy. Podle tohoto hlediska jsou členěny i dokumenty.  Pokud znáte název dokumentu nebo jeho část, stačí zadat ve filtraci hledaný výraz. Informace jakož i dokumenty již uzavřených výzev jsou dostupné už pouze na archivních stránkách původního webu, na které je odkaz v patičce.

Na webu opět naleznete pozvánky na námi organizované semináře či veletrhy, kterých se s programem NZÚ zúčastníme. Nechybí ani návod jak na to, když chci získat dotaci anebo třeba jen radu. Sekce „Pro odborníky“ je věnována výrobcům, dodavatelům, zpracovatelům odborného posudku a technickému dozoru.

Na webu naleznete ale i další zajímavé informace. Podívejte se. Doufáme, že se vám nové stránky budou líbit!

ZDROJ: https://www.novazelenausporam.cz/o-programu/aktuality/

Nová zelená úsporám je v kurzu, dotace vám uspoří i statisíce

Zrekonstruovat nebo postavit dům není nic snadného. Chce to pečlivě plánovat a dobře počítat. S penězi vám může znatelně pomoci dotační program Nová zelená úsporám. V době rostoucích výdajů za bydlení dokáže ušetřit i stovky tisíc korun. Stačí myslet chytře a trochu více ekologicky.

Za vším hledej úsporu

„Poskytujeme lidem peníze na úspornější a ekologičtější bydlení,“ říká o dotačním programu Nová zelená úsporám Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. Úspora je totiž základem celého programu.

Díky úsporným opatřením, která program finančně podporuje, spotřebuje váš dům méně energie a vy uspoříte nejen díky dotaci, ale i následným nižším provozním výdajům. Dotace proto míří do třech hlavních oblastí: zateplení a rekonstrukce obytných domů, výstavby nízkoenergetických budov a instalace ekologických zdrojů energie.

„Investice se nám vrátí zpět v podobě celkově nižší spotřeby energie, jejíž výroba zatěžuje naše ovzduší škodlivými skleníkovými plyny,“ dodává Petr Valdman.

Zateplete, nově můžete i svépomocí

„Nová zelená úsporám je v kurzu. Zájem o dotace je mimořádný a každým rokem roste. Jen za loňský rok jsme lidem na energeticky úsporná opatření vyplatili 1,5 miliardy korun,“ shrnuje Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Ke stále větší oblibě programu přispívá i fakt, že rezort nabídku dotací postupně rozšiřuje a současně zjednodušuje jeho podmínky. Dotaci dnes získáte nejen na zateplení fasády, střechy, stropů, podlah a výměnu oken a dveří. Nově vám přispěje třeba i na venkovní rolety a žaluzie, jež ve výsledku přinesou ještě větší energetické úspory.

Na příspěvek také dosáhnete, pokud se do rekonstrukce pustíte svépomocí. „V tom případě zahrnete do nákladů faktury za materiál, zápůjčku nářadí, ale i nezbytný technický dozor,“ upřesňuje Petr Valdman. Rekonstruovat můžete komplexně celý dům najednou, nebo podle potřeby jen částečně. Dokonce si stavební úpravy můžete rozplánovat do více etap a dotaci čerpat postupně.

Čím víc energie uspoříte, tím víc dostanete

Částka, kterou můžete z dotačního programu na zateplení domu získat, není vůbec zanedbatelná. U rodinných domů vyplácí úřad v průměru 255 000 korun, ale příspěvek se může vyšplhat až na 550 000 korun.

Mějte na paměti, že výslednou dotaci ovlivňuje rozsah a kvalita provedených úprav. Tedy čím kvalitnější zateplení čili nižší energetická náročnost budovy zvolíte, tím vyšší podporu získáte. Vyplatí se proto dobře počítat a zkombinovat i více úsporných opatření najednou.

Dotace na soláry, fotovoltaiku i zelené střechy

Ve snaze podpořit opatření, která budou mít pozitivní dopad na naše životní prostředí, pomůže program Nová zelená úsporám i s financováním ekologičtějších zdrojů energie. Mezi ně patří oblíbené solární systémy a domácí fotovoltaické elektrárny. Na ty nejvýkonnější úřad přispívá až 150 000 korun. Nezapomíná ani na takové eko-vychytávky, jako jsou zelené střechy nebo systémy využívajících teplo z odpadní vody.

Buďte aktivní, stavte pasivně

Program vám finančně pomůže i v případě, že stavíte či se na stavbu domu chystáte. Příspěvek na energeticky úsporná opatření u novostaveb se může vyšplhat na stovky tisíc korun. Platí zde opět známé: čím nižší energetická třída, tím vyšší podpora státu.

Splní-li vaše novostavba parametry nízkoenergetického domu, získáte finanční podporu až 150 000 korun. V případě pasivního domu dosahuje dotace až 300 000 korun a pokud novostavbu vybavíte některým z obnovitelných zdrojů energie, například fotovoltaickými panely, dostanete se až na 450 000 korun.

Jde to i přes internet a „bez papírů“

Nebudeme nic zastírat, vyřídit dotaci vás bude nějaký čas stát. Doba ale pokročila a cesta k dotaci je dnes mnohem jednodušší. Bez některých dokumentů se sice neobejdete, například bez projektu či energetického hodnocení budovy. Ale i na ně vám program přispěje, a hlavně budete mít jistotu, že v domě bude všechno fungovat tak, jak má.

Navíc dnes nemusíte chodit osobně na úřad, vše lze zařídit přes internet. Státní fond životního prostředí ČR nabízí zdarma i odborné konzultace a pomoc. Navíc garantuje rychlé vyřízení. U hotových projektů můžete mít peníze na svém účtu i do devíti týdnů od podání žádosti.

ZDROJ:https://www.novazelenausporam.cz/nova-zelena-usporam-je-v-kurzu-dotace-vam-uspori-i-statisice/

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník