Dotace na solární ohřev vody

Očekávané novinky v programu Nová zelená úsporám

V dubnu 2015 očekáváme spuštění příjmu žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Poprvé by tak měly být podporovány  i bytové domy. Pro výzvu v letošním roce se neoficiálně prozatím počítá s alokací 1,1 miliardy korun. Očekáváme zefektivnění elektronické komunikace žadatele a jednotlivých krajských pracovišť. Další novinkou by mělo být zeštíhlení administrativy v podobě méně povinných příloh k žádostem NZÚ. Očekává se zrušení povinnosti výběru ze seznamu odborných dodavatelů při současném zachování stávajícího seznamu. Dalším očekáváním je možnost volby výběru jednotlivých výrobků, které nejsou zapsány v SVT při zachování kritérií programu Nová zelená úsporám.

Nejvíce dotací šlo na solární kolektory

V loňském roce bylo evidováno celkem 6110 žádostí o dotaci v celkové výši 1367 milionu korun. Do konce roku 2014 byla vyplacena celá desetina žádostí o celkové výši 34 milionu korun. Nejvíce žádostí bylo na solární kolektory k ohřevu teplé užitkové vody a solární kolektory k ohřevu TUV a přitápění. Celkem se jednalo o 2660 žádostí. Mezi největšími žadateli jsou obyvatelé Moravskoslezského a Středočeského kraje 16%, Jihomoravský kraj 12%, Praha 7%. Nejméně žádostí připadlo na Karlovarský kraj.

4.4.2015 budou spuštěny žádosti o dotace Nová zelená úsporám

Dle dostupných informací by mělo dojít 4.4.2015 k opětovnému spuštění příjmu žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám. Po tomto datu se již mohou žadatelé registrovat na stránkách http://www.novazelenausporam.cz/. Jestli jste již realizovali některá z opatření tohoto programu a  máte přichystané všechny potřebné dokumenty, stačí vyplnit žádost o dotaci. Žádost vyplníte on-line na stránkách dotačního programu a odešlete přes internet. Vytvoříte si pdf ke stažení, vytisknete a přiložíte ke stávajícím dokumentům. Obálku označíte dle pokynů v žádosti a  zašlete na adresu Státního fondu životního prostředí, kde se již vaší žádostí budou zabývat pověření pracovníci.

Pro naše klienty podáváme žádost o dotaci my a staráme se o hladký průběh zpracování vaší žádosti až po samotnou výplatu finanční podpory daného opatření. 

 

Příjem žádostí v programu NZÚ 2015

Dne 15. května byl spuštěn příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Nově se lze také dočíst na stránkách www.novazelenausporam.cz jména žadatelů z předešlých let, kterým byly vyplaceny dotace z podaných žádostí a jejich celková výše. Elektronický příjem žádostí sebou přinesl i nové krycí listy k žádostem o dotace na solární systémy. Ti z  vás kdo již máte hotové projektové dokumentace pro solární systémy budete muset doplnit své žádosti o nové krycí listy verze 2.1 ze dne 13.5.2015. Zájem o dotace na solární systémy je v letošním roce veliký  a přidělená částka na rodinné domy je pouze 500.000.000,- Kč. Doporučujeme neotálet s podáním žádosti o dotaci. 

Státní fond se zavázal ke zrychlení schvalovacího procesu na maximálně 3 týdny od podání žádosti. Následující 3 týdny má pak fond na vyplacení dotační částky. Celkové výše podpor k opatření z fonfu STFŽP ČR se pohybují mezi 25- 55%. Celková maximální podpora ze způsobilých nákladů je omezena max. výší 50%.

Jako v letech předešlých lze žádat o dotace jak před realizací, tak v jejím průběhu nebo po dokončení. Nově se prodloužila lhůta na odeslání listinných podkladů na krajská pracoviště ze 3 na 5 pracovních dnů.

Novinky v programu NZÚ 2015

  • nově byly vydány krycí listy pro solární systémy ze dne 13.5.2015 verze 2.1
  • nyní lze přikládat k elektronickým žádostem i soubory přímo z pc, podporované formáty jsou pdf, doc, docx, rtf, txt, fodt, zip, ods, xls, xlsx, jpg
  • proces schvalování žádosti bude trvat max. 3 týdny, po schválení bude vyplacení částky max. do 3 týdnů
  • žádosti se nyní zasílájí přímo na zvolené krajské pracoviště
  • k solárním systémům na ohřev TUV odpadla potřeba vyjádření stavebního úřadu
  • pro rodinné domy je vyčleněno 500 milionů korun v roce 2015

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník