Dotace na solární ohřev vody

Nová zelená úsporám v novém kabátě

Státní fond životního prostředí se rozhodl po letech navrhnout změny ve vzhledu a fungování webových stránek Nová zelená úsporám. Administrátoři vyzývají k vyplnění formulářů s návrhem změn a vylepšení. Pokud tedy chcete přispět ke změnám webu, neváhejte a vyplňte k tomu určený krátký formulář. Termín k vyplnění je do středy 27.1.2016. Anketa je anonymní

Dotace NZÚ na solární systémy pokračují

K 10. lednu 2017 bylo plně obnoveno vyplácení dotací v programu Nová zelená úsporám. Z důvodů bilancování státního rozpočtu a převodů nevyčerpaných nároků do nového rozpočtového roku 2017 došlo ke krátkodobé pauze v proplácení na přelomu roku.

Doručení „Registrace akce“ a „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ a následnou výplatu dotace na váš bankovní účet můžete očekávat v nejbližších několika týdnech za podmínek řádného doložení ukončení realizace vašeho projektu a nezjištění žádné nedostatků při jeho kontrole  , 

V první vlně bude vyplaceno téměř 84 milionů korun 388 žadatelům jak z podoblasti rodinných tak bytových domů.

Pokud potřebujete poradit  s možnostmi dotací z programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci rodinných domů, využijte semináře Státní fond životního prostředí ČR ve vašem kraji.

Dozvíte se, jak velkou dotaci lze získat, o smyslu dotací a zjistíte, že získat dotaci není tak obtížné, jak se může na první pohled zdát. Uvítáme i vaše dotazy a lektoři jsou schopni poskytnout individuální konzultace.

 Datum               Místo konání                    Pozvánka ke stažení                        
  2. 2. 2017 Bechyně Pozvánka - Bechyně
  9. 2. 2017 Vyšší Brod Pozvánka - Vyšší Brod
16. 2. 2017 Kaplice Pozvánka - Kaplice
20. 2. 2017 Domažlice Pozvánka - Domažlice
23. 2. 2017 Milevsko Pozvánka - Milevsko
28. 2. 2017 Nýrsko Pozvánka - Nýrsko
  3. 2. 2017 Soběslav Pozvánka - Soběslav

Dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

Dne 9.1.2017 začíná nová výzvu v programu „Nová zelená úsporám“ na podporu výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pro stavebníky celkem 100 milionů korun. Možné je žádat i o dotaci na nové eko-prvky, rozšiřující dosavadní nabídka podporovaných opatření ve stávajících kontinuálních výzvách.

Dotaci je možné čerpat na výstavbu nízkoenergetických bytových domů po celé České republice do konce letošního roku a žádat mohou fyzické i právnické osoby. Díky nové, už  třetí výzvě stavebníci ušetří, podpora z NZÚ může pokrýt až 15 % výdajů na výstavbu jednoho projektu.

Dodatečnou podporu lze čerpat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Program Nová zelená úsporám také rozšířuje nabídku o další stavební "eko prvky" - o dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody.

Zajímavá je podpora ve výši až 500 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy, přispívající zejména v období větších výkyvů venkovních teplot úspoře energie na vytápění a chlazení. Při rekuperaci tepla z odpadní vody má žadatel možnost volby mezi účinnějším centrálním systémem nebo jednodušší variantou decentrálního systému spořícímu energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Dotace může dosáhnout až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systém.

Využívání tepla z odpadních vod a výstavba zelených střech je podporována nejen u stávajících rodinných domů současně se zateplením, ale i u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Nové jsou i podmínky podpory na solární systémy, podporující využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam v případech nevhodnosti použití standardních fotovoltaických panelů.

Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám v číslech

Nová zelená úsporám se ukázala jako jeden z nejefektivnějších národních programů, o čemž svědčí statistika Fondu životního prostředí. Během tří roků fungování programu bylo podáno více než 21 tisíc žádostí o dotaci a vyplaceno přes 1,2 miliardy korun. Z toho v roce 2016 8046 zájemců o dotaci v celkové výši téměř 1,9 miliardy korun. To ukazuje na významnou podporu domácností i české ekonomiky.

Loňské úpravy programu a především kontinuální možnost požádat o dotaci kdykoliv do roku 2021 přispěly k zájmu o dotace i na podporu fotovoltaických systémů, Pro větší komfort žadatelů došlo k úpravě NZÚ, což umožnilo plánovat čerpání peněz z programu podle potřeb a finančních možností stavebníků a dotovaná opatření realizovat i na etapy. Po čerpání jedné dotace lze zažádat o další. Loňská průběžná výzva v NZÚ pro rodinné domy pokračuje letos průběžnou výzvou i pro pražské bytovky. V programu již byly otevřeny tři výzvy pro majitele rodinných domů a tři pro majitele či stavitele bytových domů s tím, že příjem žádostí ve třetí výzvě pro bytové domy začne v lednu 2017.  

Největší zájem byl o zateplení, výměnu zdroje tepla a instalace solárů tradičně v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. V oblasti rodinných domů je největší zájem o dotace na zateplení, a to jak v počtu podaných žádostí, tak co se výše požadované dotace týče. 

Průběžný příjem žádostí i jejich rychlá administrace přispěly ke zrychlení vyplácení podpory. Jen v loňském roce byla proplacena dotace u více než 5 850 projektů ve výši přesahující jednu miliardu korun. 

V roce 2017 podpoří NZÚ pasivní a nulové stavby, zelené střechy a teplo z odpadních vod.  Již 9. ledna 2017 startuje příjem žádostí o dotaci na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, cílem podpory podle ministra Brabce, je motivace adresovaná stavebníkům k výstavbě energeticky úsporných bytových domů, kterých je v České republice zatím stále málo.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman považuje za vstřícný krok i rozšíření nabídky dosud podporovaných opatření o výstavbu zelených střech a využívání tepla z odpadních vod. Výstavba zelených střech a využívání tepla z odpadních vod je nově podporována současně se zateplením jak u stávajících rodinných domů, tak u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Úpravou podmínek bude dotčena i podpora solárních systémů a nově bude umožněno dotovat využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde není optimální volit standardní FV.

V roce 2017 bude SFŽP ČR pořádat ve spolupráci s  úřady místních samospráv semináře pro žadatele či zájemce o dotaci z programu a odborníci z Fondu budou k dispozici i na výstavách a veletrzích po celé republice. 

Program NZÚ je financován z výnosů z emisních povolenek, obchodovanými na evropském trhu. O výnosy z prodeje se rovným dílem dělí program Nová zelená úsporám a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnějším programem v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení, což dokazují i úspory v konečné spotřebě energie u rodinných domů v objemu 861 TJ na poskytnutou 1 miliardu korun z programu Nová zelená úsporám. 

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník