Nové metodické pokyny a formuláře krycích listů

V lednu 2017 startuje nová 3. výzva na podporu výstavby bytových domů. V této souvislosti byly vydány nové metodické pokyny a formuláře krycích listů a také aktualizovány podmínky 3. výzvy pro rodinné domy a 2. výzvy pro bytové domy.

Nový Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek a Metodický pokyn k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy pro podprogram NZU - BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí  vydává Státní fond životního prostředí ČR. Nové jsou rovněž formuláře krycích listů technických parametrů pro všechny výše uvedené výzvy spolu s dalšími souvisejícími dokumenty.

Jednou z nezbytných příloh žádosti je krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Vzhledem k rozšíření podporovaných opatření, ke stávajícím krycím listům přibyla nová příloha a byly odstraněny některé malé nedostatky, což ale nic nemění na struktuře formuláře. Upozornění: strukturu formuláře krycího listu nelze měnit z důvodů nemožnosti nahrávaní dat do systému.  

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup