Nová zelená úsporám: 1 587 žádostí za více než 343 milionů korun

Bylo přijato od 22. října 2015, tedy od spuštění kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám a Státní fond životního prostředí registruje denně desítky nových žádostí.

Za pouhé dva měsíce od spuštění příjmu žádostí do úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 1 587 žádostí. Vyjádřeno v korunách to představuje sumu v celkové výši více než 343 milionů. A zájem o účast v programu neopadá ani s koncem roku, denně přicházejí desítky nových žádostí. Ministr životního prostředí Richard Brabec počítá pro rok 2016 s prostředky ve výši nejméně 2,85 miliardy korun. Žádosti budou přijímány do roku 2021, k dispozici bude 27 miliard získaných prodejem emisních povolenek.

Snahou úřadu je co nejrychlejší vyřizování žádostí, za dva měsíce bylo proplaceno 149 žádostí za téměř 11 milionů korun, 200 milionů bude vyplaceno na již schválených 807 žádostí po doložení realizace projektů. Vyřízení žádosti má nová pravidla, do tří týdnů od podání žádosti již má žadatel informaci o úspěšnosti žádosti. Úspěšná žádost je proplacena za další tři týdny po předložení dokladů o realizaci projektu, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Aktuální výzva podporuje výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu oken a dveří, solární systémy, tepelná čerpadla a zateplení domu. Výše dotace je opět závislá na dosažených energetických úsporách  a může dosáhnout až 50 % nákladů. Výhodou je možnost realizace projektu po částech v průběhu několika let v závislosti na možnostech žadatele.

Největší zájem o dotace jsou Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji, hlavně na zateplování budov a solární tepelné systémy. Prioritou MŽP je snižování energetické náročnosti budov, a to i veřejných.    

 
Zažádat o peníze na energeticky úsporná opatření mohou majitelé rodinných domů před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i po dokončení. Elektronický formulář žádosti je dostupný na webových stránkách programu, kde jsou rovněž uvedeny veškeré podrobnější informace. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se mohou žadatelé obracet na pracovníky krajských pracovišť Fondu, kteří jsou jim k dispozici v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 do 12.00 hodin. Využít mohou i zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500, a to od pondělí do pátku od 7.00 do 16.00 hodin.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup