Příjem žádostí v programu NZÚ 2015

Dne 15. května byl spuštěn příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Nově se lze také dočíst na stránkách www.novazelenausporam.cz jména žadatelů z předešlých let, kterým byly vyplaceny dotace z podaných žádostí a jejich celková výše. Elektronický příjem žádostí sebou přinesl i nové krycí listy k žádostem o dotace na solární systémy. Ti z  vás kdo již máte hotové projektové dokumentace pro solární systémy budete muset doplnit své žádosti o nové krycí listy verze 2.1 ze dne 13.5.2015. Zájem o dotace na solární systémy je v letošním roce veliký  a přidělená částka na rodinné domy je pouze 500.000.000,- Kč. Doporučujeme neotálet s podáním žádosti o dotaci. 

Státní fond se zavázal ke zrychlení schvalovacího procesu na maximálně 3 týdny od podání žádosti. Následující 3 týdny má pak fond na vyplacení dotační částky. Celkové výše podpor k opatření z fonfu STFŽP ČR se pohybují mezi 25- 55%. Celková maximální podpora ze způsobilých nákladů je omezena max. výší 50%.

Jako v letech předešlých lze žádat o dotace jak před realizací, tak v jejím průběhu nebo po dokončení. Nově se prodloužila lhůta na odeslání listinných podkladů na krajská pracoviště ze 3 na 5 pracovních dnů.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup