Dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

Dne 9.1.2017 začíná nová výzvu v programu „Nová zelená úsporám“ na podporu výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR připravilo pro stavebníky celkem 100 milionů korun. Možné je žádat i o dotaci na nové eko-prvky, rozšiřující dosavadní nabídka podporovaných opatření ve stávajících kontinuálních výzvách.

Dotaci je možné čerpat na výstavbu nízkoenergetických bytových domů po celé České republice do konce letošního roku a žádat mohou fyzické i právnické osoby. Díky nové, už  třetí výzvě stavebníci ušetří, podpora z NZÚ může pokrýt až 15 % výdajů na výstavbu jednoho projektu.

Dodatečnou podporu lze čerpat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy.

Program Nová zelená úsporám také rozšířuje nabídku o další stavební "eko prvky" - o dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody.

Zajímavá je podpora ve výši až 500 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy, přispívající zejména v období větších výkyvů venkovních teplot úspoře energie na vytápění a chlazení. Při rekuperaci tepla z odpadní vody má žadatel možnost volby mezi účinnějším centrálním systémem nebo jednodušší variantou decentrálního systému spořícímu energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Dotace může dosáhnout až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. na napojené odběrné místo v případě centrálního systém.

Využívání tepla z odpadních vod a výstavba zelených střech je podporována nejen u stávajících rodinných domů současně se zateplením, ale i u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Nové jsou i podmínky podpory na solární systémy, podporující využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam v případech nevhodnosti použití standardních fotovoltaických panelů.

Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu Nová zelená úsporám.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup