Již v listopadu první výplaty dotací

V prvním měsíci po spuštění nové kontinuální výzvy v říjnu 2015 dorazilo na Státní fond životního prostředí  přes 800 žádostí o poskytnutí dotace za více než 180 milionů korun a v tuto dobu již také začaly první výplaty úspěšně vyřízených dotací na účty majitelů objektů.

Během této tzv. kontinuální výzvy bude možno žádat průběžně o dotace až do roku 2021 a přerozděleno bude přes 27 mld. korun. Administrativní systém byl nastaven tak, aby se lhůty pro posouzení žádosti o dotaci výrazně zkrátily a úspěšně realizované dotační projekty mohly být co nejdříve Státním fondem životního prostředí zafinancovány do vymezené výše.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman k tomu dále uvádí: „Daří se nám plnit to, co jsme slíbili – jednoduchá administrace, jasná pravidla a pevně dané lhůty, kdy garantujeme proplacení žádosti do 9 týdnů, u perfektně zpracovaných projektů dokonce do 6 týdnů od podání žádosti," a my z vlastních zkušeností je můžeme pouze potvrdit.

Největší podíl na dotačním podílu zastává tradičně zateplování rodinných domů. Jedná se až o 75% těchto prostředků a mezi zdroji si tradičně drží přední umístění solární termické systémy.

O dotaci ve výzvě Nové zelené úsporám je možné zažádat před realizací podporovaných opatření, v  průběhu nebo i po dokončení realizovaného projektu. K podání žádosti vyplňte elektronický formulář na internetových stránkách programu NZÚ, nebo využijte možnosti konzultace na krajských pracovištích Fondu ŽP ČR.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup