Čerpejte dotace z nové kontinuální výzvy až do roku 2021

Dne 21. 10. 2015 byly Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR zveřejněny podmínky další výzvy Nová zelená úsporám, která je určena pro rodinné domy. Příjem žádostí odstartoval již koncem října loňského roku a pro letošní rok bude k dispozici 2,85 miliardy korun. V tzv. Kontinuální výzvě bude možno průběžně žádat o dotace až do roku 2021. A to je také zásadní novinka, neboť tento program poběží až do výše zmiňovaného roku. Prodejem emisních povolenek se tak přerozdělí 27 miliard korun.

Ministr životního prostředí Richard Brabec nepředpokládá, že by mělo docházet k zásadním změnám v průběhu programu, a jelikož se tento jeví jako stabilní a předvídatelný, jelikož byly nastaveny nové jednodušší a čitelnější podmínky tohoto programu. Poté lze realizace provádět postupně, přizpůsobit si je časovému harmonogramu, technickým i finančním možnostem žadatele.

„My jsme se k tomuto kroku rozhodli především proto, abychom motivovali občany k energetické soběstačnosti. Rodinám přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních palivech a rozvíjet využití OZE v ČR,"dodává ministr Brabec.

Stejně jako v minulých letech je výzva určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí dotaci získat na zateplení domu, výměnu oken nebo dveří, zateplení objektu, ale samozřejmě také na pořízení tepelných čerpadel a solárních systémů. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.

Změny se v tomto programu týkají zejména neekologických zdrojů vytápění, které lze výhodně pořídit podporou tzv. kotlíkových dotací a proto byla v programu Nová zelená úsporám částečně omezena. Jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření.

Státní fond životního prostředí žádosti přijímá již od 22. října 2015. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách NZÚ, nebo jim pomohou pracovníci na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. Vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci  je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup