Nová zelená úsporám rozdělila 600 miliónů

V sobotu 4.7.2015 bylo podáno rekordní množství žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015. Bylo zaevidováno 419 žádostí o dotaci v celkové výši převyšující 105 milionů korun. Poslední žádosti byly vloženy do systému v sobotu v 10:22 hod. Další žádosti byly přijímány do zásobníku, který činil 20% z celkových rezervovaných prostředků pro tuto výzvu. Následovně bylo do zásobníku vloženo přes 310 žádostí v celkové výši pře 70 milionů korun.

V sobotu naše firma podala téměř 5% evidovaných žádostí, za všechny naše zákazníky jsme odeslali žádosti o dotace. Poměrná část žádostí již byla proplacena a další prochází schvalovacím procesem. Poslední žádost jsme za naše klienty vložili v 10:20. O dvě minuty později se vkládali žádosti o dotaci už jen do zásobníku. Pro všechny naše klienty pečlivě hlídáme příjem žádostí, výši alokovaných a  zbývajících prostředků v programu Nová zelená úsporám.

Letos evidujeme rekordní zájem o dotace na solární systémy k ohřevu teplé užitkové vody. Jsme rádi, že se na nás obracíte s důvěrou. Montujeme solární systémy dle předem daných dohod a nic před vámi neskrýváme. Vysloužili jsme si tímto od vás spoustu pozitivních referencí, které kolují internetem.

Děkujeme

Za solární systémy- Pavel Kocián 

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup