Navýšení dotace na projekt k solárnímu systému

Dne 8. července podepsal ministr životního prostředí dodatek o poskytování finančních prostředků z programu NZÚ. Celkově tak bude na žadatele kladena menší administrativní zátěž. Dále se zohledňují náklady na vyhotovení projektové dokumentace a energetického posudku. Všechny změny se týkají všech žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1.4 2014. O navýšení podpory se namusí žádat samostatně, vyšší podporu žadatel obdrží automaticky. Maximální výše podpory činí 5.000,- Kč

Nově již není nutné dokládat:

  • doklad o vedení bankovního účtu
  • podpisy na plné moci nemusí být  úředně ověřeny
  • výpisy z katastru nemovitostí mohou být straší 90 dní za předpokladu, že údaje jsou stále platné
  • doklad  o projednání se stavebním úřadem se může doložit až v okamžiku doložení realizace

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup