Očekávané novinky v programu Nová zelená úsporám

V dubnu 2015 očekáváme spuštění příjmu žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Poprvé by tak měly být podporovány  i bytové domy. Pro výzvu v letošním roce se neoficiálně prozatím počítá s alokací 1,1 miliardy korun. Očekáváme zefektivnění elektronické komunikace žadatele a jednotlivých krajských pracovišť. Další novinkou by mělo být zeštíhlení administrativy v podobě méně povinných příloh k žádostem NZÚ. Očekává se zrušení povinnosti výběru ze seznamu odborných dodavatelů při současném zachování stávajícího seznamu. Dalším očekáváním je možnost volby výběru jednotlivých výrobků, které nejsou zapsány v SVT při zachování kritérií programu Nová zelená úsporám.

Nejvíce dotací šlo na solární kolektory

V loňském roce bylo evidováno celkem 6110 žádostí o dotaci v celkové výši 1367 milionu korun. Do konce roku 2014 byla vyplacena celá desetina žádostí o celkové výši 34 milionu korun. Nejvíce žádostí bylo na solární kolektory k ohřevu teplé užitkové vody a solární kolektory k ohřevu TUV a přitápění. Celkem se jednalo o 2660 žádostí. Mezi největšími žadateli jsou obyvatelé Moravskoslezského a Středočeského kraje 16%, Jihomoravský kraj 12%, Praha 7%. Nejméně žádostí připadlo na Karlovarský kraj.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup