Nová zelená úsporám: Odborná montáž se vyplatí

Požádali jste si o dotaci Nová zelená úsporám a řešíte instalaci dotovaných technologií a výrobků? Svěřte se do rukou odborníků, neodborná montáž se vám může prodražit na statisíce.

Návrh a montáž úsporných technologií je vždy náročná a vyplatí se nechat ji na odbornících.

Při instalaci úsporných technologií je nezbytné dodržovat řadu technických norem a mít dostatečné zkušenosti. To mohou garantovat pouze odborníci, kteří se instalací a projektováním systémů zabývají řadu let.

„Stále častěji zaznamenáváme případy, kdy si žadatelé v dobré víře pořídí kvalitní výrobek, ten ale vlivem špatné instalace neplní správně svou funkci, například je hlučný či méně účinný. A výsledným efektem jsou nakonec zklamáni,“ upozorňuje Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí ČR zodpovědný za řízení programu Nová zelená úsporám. Ať už jde o tepelná čerpadla, solární systémy či rekuperaci, ve většině případů jsou technické problémy způsobeny neodbornou montáží či nesprávným navržením systému.

Chybně dimenzovaný systém a neodborná instalace pak přináší majitelům následně i vyšší provozní náklady. Výrobek bývá spojen s častější poruchovostí a nižší životností. V krajním případě může nastat situace, že technologie nedosáhne ani technických parametrů a úspor požadovaných dotačním programem a žadatel nesplní podmínky k vyplacení dotace.

„Doporučujeme proto všem žadatelům, aby se nesnažili ušetřit za každou cenu, věnovali dostatečnou pozornost výběru dodavatele a volili skutečně odborné instalační firmy, které disponují osvědčením pro vykonávání daných montážních prací,“ nabádá Jakub Hrbek. Se správným výběrem mohou pomoci také kladné reference na firmu či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených instalačních prací nechte až po jejich provedení.

Nepodceňujte však ani výběr projektanta a pečlivý návrh systému, který zajistí jeho optimální provoz a účinnost. Zde platí stejná pravidla jako u montážní firmy. Správnou funkčnost výrobku zajistí také následná údržba a pravidelný servis.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup