Dotace na solární ohřev vody

Příjem žádostí NZU pro rok 2015 skončil.

O velkém zájmu svědčí objem 900 milionů korun, který byl vyčerpán během dvou měsíců. Z celkového počtu 4322 žádostí tak nebyly žádosti za 95 milionů uspokojeny. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů k 15.7.1915. Z čísel je zřetelný nárůst zájmu a rychlejší vyřizování žádostí oproti loňskému roku, kdy registrace šest tisíc zájemců zabraly celých devět měsíců, při objemu prostředků téměř za 1.4 miliardy.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdeman  hodnotí mimořádný zájem žadatelů jako potvrzení správnosti nastoupené dotační politiky. Pro letošek byla pravidla nastavena příznivěji i pro zájemce, kteří pro nákladnost rekonstrukce musí zateplovat postupně. Petr Valdman konstatuje, že zpracování žádostí je intenzivní a slibuje v případě podání bezchybných žádostí jejich realizaci a proplacení v maximálním horizontu devíti týdnů.

Richard Brabec, Ministr životního prostředí upozorňuje opozdilce na možnost podání žádost ještě na podzim letošního roku, kdy je plánováno spuštění výzvy Nová zelená úsporám. Tato má být průběžně doplňována výnosy prodejů emisních povolenek.

Novinkou a dobrou zprávou pro zájemce o dotace NZÚ je možnost vhodné kombinace s připravovanými kotlíkovými dotacemi na plynové kotle, kotle na uhlí a biomasu, tepelná čerpadla a nově na mikroenergetická opatření. Dotace budou odstupňovány např. podle druhu paliva a míře znečištění ovzduší v místě instalace kotle v rozmezí 70 až 85 procent. Největší zvýhodnění čeká kotle na OZE. Z uvedených grafů je zřejmý velký zájem o solární kolektory a celkové zateplení, podle oblastí Středočeský a Moravskoslezský kraj.

 Nová zelená úsporám na solární kolektory

Kalkulačka pro výpočet výše dotace

O výhodnosti a účinnosti opatření na snížení energetické náročnosti vašeho bydlení dnes nikdo nepochybuje. Před realizací vhodného opatření je potřeba se zamyslet nad možnostmi a nákladností takového kroku. Jistě vás zajímá, kolik energie ušetříte, náklady na pořízení zateplení a technologiemi a hlavně výše dotace z programu Nová zelená úsporám.

Kalkulačka úspor energií a výše dotace vám usnadní rozhodování a z výpočtu se dozvíte zda na dotaci dosáhnete, její maximální výši a případně na nutnost zlepšit některé parametry budovy. Zároveň můžete sledovat změnou kritérií vliv na výši dotace.

Kalkulačka je určena majitelům rodinných a nově bytových domů v Praze, výstup ve formátu PDF vám sdělí maximální výši dotace.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kterékoliv krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR nebo nás kontaktujte prostřednictvím Zelené linky 800 260 500 či emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Kalkulačka pro bytové domy

Kalkulačka pro rodinné domy

Zapojte se do soutěže v akci Dny pasivních domů

Odborné sdružení Centrum pasivního domu v České republice pořádá pod záštitou Státního fondu životního prostředí ČR mezinárodní akci prezentující stovky objektů v Německu, Rakousku, Belgii, USA nebo dokonce na Novém Zélandu.

Tato akce se koná od 13. do 15. listopadu 2015. Seznam domů, které se akce zúčastní, můžete naleznout na webových stránkách www.pasivnidomy.cz. Během ní můžete navštívit nejen objekty určené k bydlení, ale i spoustu jiných vyznačujících se nízkými náklady na vytápění a zdravým prostředím pro život a práci člověka. Samozřejmostí jsou konzultace s architekty i majiteli těchto objektů. Zcela jistě oceníte jejich zkušenosti a rady při výběru nejideálnějšího technického řešení výstavby.

Součástí akce budou i další komentované prohlídky a bude zajištěno odborné školení pro lepší orientaci v problematice pasivních domů. Pokud se i vy chcete zapojit do této soutěže a podělit se o své zkušenosti s veřejností, nebo získat kvalitní informace přímo od odborníků přihlaste se na této adrese http://www.pasivnidomy.cz/akce/dny-pasivnich-domu-2015-685/661

Čerpejte dotace z nové kontinuální výzvy až do roku 2021

Dne 21. 10. 2015 byly Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR zveřejněny podmínky další výzvy Nová zelená úsporám, která je určena pro rodinné domy. Příjem žádostí odstartoval již koncem října loňského roku a pro letošní rok bude k dispozici 2,85 miliardy korun. V tzv. Kontinuální výzvě bude možno průběžně žádat o dotace až do roku 2021. A to je také zásadní novinka, neboť tento program poběží až do výše zmiňovaného roku. Prodejem emisních povolenek se tak přerozdělí 27 miliard korun.

Ministr životního prostředí Richard Brabec nepředpokládá, že by mělo docházet k zásadním změnám v průběhu programu, a jelikož se tento jeví jako stabilní a předvídatelný, jelikož byly nastaveny nové jednodušší a čitelnější podmínky tohoto programu. Poté lze realizace provádět postupně, přizpůsobit si je časovému harmonogramu, technickým i finančním možnostem žadatele.

„My jsme se k tomuto kroku rozhodli především proto, abychom motivovali občany k energetické soběstačnosti. Rodinám přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních palivech a rozvíjet využití OZE v ČR,"dodává ministr Brabec.

Stejně jako v minulých letech je výzva určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí dotaci získat na zateplení domu, výměnu oken nebo dveří, zateplení objektu, ale samozřejmě také na pořízení tepelných čerpadel a solárních systémů. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.

Změny se v tomto programu týkají zejména neekologických zdrojů vytápění, které lze výhodně pořídit podporou tzv. kotlíkových dotací a proto byla v programu Nová zelená úsporám částečně omezena. Jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření.

Státní fond životního prostředí žádosti přijímá již od 22. října 2015. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách NZÚ, nebo jim pomohou pracovníci na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. Vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci  je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník