Dotace na solární ohřev vody

Již v listopadu první výplaty dotací

V prvním měsíci po spuštění nové kontinuální výzvy v říjnu 2015 dorazilo na Státní fond životního prostředí  přes 800 žádostí o poskytnutí dotace za více než 180 milionů korun a v tuto dobu již také začaly první výplaty úspěšně vyřízených dotací na účty majitelů objektů.

Během této tzv. kontinuální výzvy bude možno žádat průběžně o dotace až do roku 2021 a přerozděleno bude přes 27 mld. korun. Administrativní systém byl nastaven tak, aby se lhůty pro posouzení žádosti o dotaci výrazně zkrátily a úspěšně realizované dotační projekty mohly být co nejdříve Státním fondem životního prostředí zafinancovány do vymezené výše.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman k tomu dále uvádí: „Daří se nám plnit to, co jsme slíbili – jednoduchá administrace, jasná pravidla a pevně dané lhůty, kdy garantujeme proplacení žádosti do 9 týdnů, u perfektně zpracovaných projektů dokonce do 6 týdnů od podání žádosti," a my z vlastních zkušeností je můžeme pouze potvrdit.

Největší podíl na dotačním podílu zastává tradičně zateplování rodinných domů. Jedná se až o 75% těchto prostředků a mezi zdroji si tradičně drží přední umístění solární termické systémy.

O dotaci ve výzvě Nové zelené úsporám je možné zažádat před realizací podporovaných opatření, v  průběhu nebo i po dokončení realizovaného projektu. K podání žádosti vyplňte elektronický formulář na internetových stránkách programu NZÚ, nebo využijte možnosti konzultace na krajských pracovištích Fondu ŽP ČR.

Nová zelená úsporám: 1 587 žádostí za více než 343 milionů korun

Bylo přijato od 22. října 2015, tedy od spuštění kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám a Státní fond životního prostředí registruje denně desítky nových žádostí.

Za pouhé dva měsíce od spuštění příjmu žádostí do úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 1 587 žádostí. Vyjádřeno v korunách to představuje sumu v celkové výši více než 343 milionů. A zájem o účast v programu neopadá ani s koncem roku, denně přicházejí desítky nových žádostí. Ministr životního prostředí Richard Brabec počítá pro rok 2016 s prostředky ve výši nejméně 2,85 miliardy korun. Žádosti budou přijímány do roku 2021, k dispozici bude 27 miliard získaných prodejem emisních povolenek.

Snahou úřadu je co nejrychlejší vyřizování žádostí, za dva měsíce bylo proplaceno 149 žádostí za téměř 11 milionů korun, 200 milionů bude vyplaceno na již schválených 807 žádostí po doložení realizace projektů. Vyřízení žádosti má nová pravidla, do tří týdnů od podání žádosti již má žadatel informaci o úspěšnosti žádosti. Úspěšná žádost je proplacena za další tři týdny po předložení dokladů o realizaci projektu, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Aktuální výzva podporuje výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu oken a dveří, solární systémy, tepelná čerpadla a zateplení domu. Výše dotace je opět závislá na dosažených energetických úsporách  a může dosáhnout až 50 % nákladů. Výhodou je možnost realizace projektu po částech v průběhu několika let v závislosti na možnostech žadatele.

Největší zájem o dotace jsou Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji, hlavně na zateplování budov a solární tepelné systémy. Prioritou MŽP je snižování energetické náročnosti budov, a to i veřejných.    

 
Zažádat o peníze na energeticky úsporná opatření mohou majitelé rodinných domů před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i po dokončení. Elektronický formulář žádosti je dostupný na webových stránkách programu, kde jsou rovněž uvedeny veškeré podrobnější informace. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů se mohou žadatelé obracet na pracovníky krajských pracovišť Fondu, kteří jsou jim k dispozici v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 do 12.00 hodin. Využít mohou i zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500, a to od pondělí do pátku od 7.00 do 16.00 hodin.

K 14. 1. 2016 bylo obnoveno vyplácení dotací

K pozastavení vyplácení dotací z programu Nová zelená úsporám došlo z důvodu převodu nevyčerpaných financí do nového roku a bilancování státního rozpočtu.

Dotace na dokončené realizace vašich projektů, doložené doklady a po kontrole bez zjištěných nedostatků budou proplaceny na váš účet v několika nejbližších týdnech po doručení  Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Nová zelená úsporám na veletrhu For Pasiv

21.1.2016 se otevírají brány čtvrtého ročníku veletrhu  For Pasiv v areálu PVA Expo Praha v Letňanech. Na stánku NZÚ č. 4 se dozvíte aktuální informace o vyhlášené dotační výzvě programu Nová zelená úsporám. O konzultace a poradenství se postarají odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR, kteří ochotně poskytnou i obecné informace k problematice. Pokud se tak zajímáte o solární systémy a možné získání dotací na ohřev vody v této oblasti, je  ideální vyrazit na obhlídku. Veletrh potrvá do 23.1.2016.

Volnou vstupenku na veletrh si můžete stáhnout elektronicky.

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník