Dotace na solární ohřev vody

Nové formuláře Zelená úsporám - solární systémy

V rámci programu Nová zelená úsporám podporující dotačně solární systémy k ohřevu teplé užitkové vody a přitápění byly uvedeny nové tiskopisy pro rok 2015.

Konkrétně se jedná o:

Prostudovat si můžete také všechny změny programu Nová zelená úsporám oproti roku 2014 

Největší zájem o dotace je v oblasti C3.1. solární ohřev teplé užitkové vody. K aktuálnímu datu 31.5.2015 je v dotačním programu k čerpání přes 490 milionů korun. O dotace je letos zvýšený zájem, proto neváhejte podat žádost co nejdříve.

SFŽP ČR zaregistroval žádosti o dotace ve výši 900 miliónů

Státní fond životního prostředí ČR zaregistroval k 15. červenci žádosti o dotace v celkové výši 900 miliónů korun. Zaregistrováno bylo 4322 žádostí. Z toho téměř 21% bylo na solární kolektory k ohřevu teplé užitkové vody. Alokace prostředků trvala přesně dva měsíce. Nejvíce žádostí podali lidé v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Nejmenší zájem byl naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Pokud jsou žádosti podány bezchybně, SFŽP proplatí dotace do 9 týdnů od podání.

Další šance podávat žádost o dotaci bude dle ministra životního prostředí Richarda Brabce ještě v letošním roce. Během podzimu se plánuje spuštění dlouhodobé kuntinuální výzvy Nová zelená úsporám. Peníze budou doplňovány postupně dle výnosů z dražeb emisních povolenek. Další pozitivní novinkou je, že novou výzvu bude možné kombinovat s připravovanými kotlíkovými dotacemi.

Nová zelená úsporám rozdělila 600 miliónů

V sobotu 4.7.2015 bylo podáno rekordní množství žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015. Bylo zaevidováno 419 žádostí o dotaci v celkové výši převyšující 105 milionů korun. Poslední žádosti byly vloženy do systému v sobotu v 10:22 hod. Další žádosti byly přijímány do zásobníku, který činil 20% z celkových rezervovaných prostředků pro tuto výzvu. Následovně bylo do zásobníku vloženo přes 310 žádostí v celkové výši pře 70 milionů korun.

V sobotu naše firma podala téměř 5% evidovaných žádostí, za všechny naše zákazníky jsme odeslali žádosti o dotace. Poměrná část žádostí již byla proplacena a další prochází schvalovacím procesem. Poslední žádost jsme za naše klienty vložili v 10:20. O dvě minuty později se vkládali žádosti o dotaci už jen do zásobníku. Pro všechny naše klienty pečlivě hlídáme příjem žádostí, výši alokovaných a  zbývajících prostředků v programu Nová zelená úsporám.

Letos evidujeme rekordní zájem o dotace na solární systémy k ohřevu teplé užitkové vody. Jsme rádi, že se na nás obracíte s důvěrou. Montujeme solární systémy dle předem daných dohod a nic před vámi neskrýváme. Vysloužili jsme si tímto od vás spoustu pozitivních referencí, které kolují internetem.

Děkujeme

Za solární systémy- Pavel Kocián 

SFŽP ČR zvýšil alokaci o 300 miliońů

V sobotu 4.7.2015 byla vyčerpána alokace prostředků pro výzvu v programu NZÚ na rodinné domy 2015. Státní fond životního prostředí se proto rozhodl zvýšit alokaci o dalších 300 miliónů korun na 900 mil. Kč. Efektivní podávání žádostí je výsledkem snížení administrativy při vyřizování dotací z dotačního programu. Neboť došlo k vyčerpání veškerých alokovaných prostředků na rodinné domy, lze předpokládat, že dojde k přesunu alokace pro bytové domy do sekce rodinných domů. Bytové domy zatím nedokázaly efektivně čerpat dotace ze zmíněného programu SFŽP ČR. Pozitivní správou je, že řada žádostí je proplacena již do 6ti týdnů od jejich podání. Téměř 21% ze všech žádostí o dotaci šlo na solární systémy k ohřevu vody. Státní fond vyplácí žadatelům 40% způsobilých nákladů a až 35.000,- Kč na ohřev vody solárním systémem. Solární systémy se tak stávají velmi žádané. Vyberte si svůj solární systém z našeho ceníku solárních systémů.

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník