Dotace na solární ohřev vody

Nové metodické pokyny a formuláře krycích listů

V lednu 2017 startuje nová 3. výzva na podporu výstavby bytových domů. V této souvislosti byly vydány nové metodické pokyny a formuláře krycích listů a také aktualizovány podmínky 3. výzvy pro rodinné domy a 2. výzvy pro bytové domy.

Nový Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek a Metodický pokyn k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy pro podprogram NZU - BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí  vydává Státní fond životního prostředí ČR. Nové jsou rovněž formuláře krycích listů technických parametrů pro všechny výše uvedené výzvy spolu s dalšími souvisejícími dokumenty.

Jednou z nezbytných příloh žádosti je krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Vzhledem k rozšíření podporovaných opatření, ke stávajícím krycím listům přibyla nová příloha a byly odstraněny některé malé nedostatky, což ale nic nemění na struktuře formuláře. Upozornění: strukturu formuláře krycího listu nelze měnit z důvodů nemožnosti nahrávaní dat do systému.  

Chcete solární systém k ohřevu TUV?

solarni ohrev vody kocian telefon Vložte telefon, ozveme se jak nejrychleji to bude možné !

Vložit telefon

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník