Dotace na solární ohřev vody

Solární panely na ohřev vody 2014

Vážení zákazníci,

program Nová zelená úsporám začne  přijímat žádosti o dotace  v dubnu letošního roku. Akceptovány budou solární systémy  montované od  1.1 2013. Nemusíte tak čekat do dubnas instalací solárního systému. Solární systémy si můžete nechat naistalovat již nyní. Veškeré podklady pro SFŽP tak mohou být vypracovávány souběžně s montáží nebo po ní. 

Díky aktuálnímu počasí jsme s montážemi začli již 10. ledna letošního roku.

Pokud tedy máte zájem o solární systém stačí kliknout  na tento odkaz: 

Mám zájem o solární systém

Vážení zákazníci,

díky narůstajícímu zájmu o  solární systémy Vám nabízíme Extra služby v rámci podpory solárních systémů z programu Nová zelená úsporám.

Pro úspěšné získání dotací je  potřeba dodat SFŽP následující dokumenty:

 • žádost o dotaci - nabízíme pomoc při vyplňování, případně  podáme  za Vás
 • potrvzení o vlastnictví bankovního účtu - vydá bezplatně banka
 • energetický posudek - zajistíme
 • projektovou dokumentaci - zajistíme
 • souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti - vyplníme a Czech Point - pošta ověří podpisy
 • stavební povolení - vydá místně příslušný stavební úřad, zde postačuje prohlášení, že nemá námitek k instalaci solárních kolektorů
 • výpis z katastru nemovitostí - vydá Czech Point - pošta

Doklady po realizaci solárního systému:

 • faktura za solární systém - dodáme
 • doklad  o úhradě solárního systému - dodáme
 • soupis provedených prací - dodáme
 • protokol uvedení zařízení do trvalého provozu - dodáme
 • doklad  o  výpisu rozdělení nákladů na způsobilé a  nezpůsobilé pro program NZÚ  - dodáme

Dotazník solárního systému

 Vyplněním dotazníku vše ještě urychlíme !
dotazník na návrh solárního systému

 

Vyplnit dotazník