Dotace Nová zelená úsporám

Dotace na solární kolektory v Litoměřicích

V letošním roce se rozhodlo město Litoměřice opět podpořit investice do obnovitelných zdrojů. Litoměřice přispívají na solární kolektory dlouhodobě. S touto podporou začalo město již v roce 2000. Po vyplacení částek dochází také ke kontrolám, aby se zamezilo případnému zneužití této dotace. Solární kolektory na ohřev vody jsou v Litoměřicích velmi oblíbené, naleznete je na rodinných domech, restauracích, ale i veřejných institucích: školách, hospicích, dětském domovu. Zájemcům o solární ohřev vody přispěje město až do částky 40.000,- Kč. Uhradí tak až 40% nákladů investora. Částka vyčleněná na letošní rok je 520 tisíc korun. Aktuálně je zaevidováno již 5 žádostí. Dalších 8 potenciálních žadatelů má tak zájem. Neváhejte  a využíjte nabídky města Litoměřice na podporu produktů využívajících solární energii. 

Převod dokumentů, zelená úsporám

Pokud jste podali žádost v programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR a potřebujete převést dokumenty do nově vytvoření žádosti, použijte instrukce dle obrázku.

Hlavní důvod pro převod dokumentů je zamítnutí předešlé žádosti za strany fondu, prodleva v doplnění žádosti s pevně daným termínem SFŽP ČR a podobně. Další informace k administrativě žádosti na solární panely v programu zelená úsporám najdete v sekci Zelená úsporám nebo přímo na stránkách www. zelená úsporám.  V roce 2015 se očekává spuštění příjmu žádostí začátkem jara. Předpokládá se otevření příjmu žádostí pro bytové domy. Zákazníci by tak neměli meškat s podáním žádosti o dotaci na solární systémy. Na rodinný dům se čerpalo 35.000,- Kč na solární ohřev vody, a 50.000,- Kč na solární ohřev TUV a přitápění. Záleží na počtu podaných žádostí ze strany bytových domů, ale již nyní se očekává, že dotační částky na tyto domu budou mnohonásobně vyšší. Z uvolněné částky pro program zelená úsporám tak bude ubývat podstatně rychleji. Realizaci solárního systému lze provést ještě před podáním samotné žádosti. Jakmile se příjem otevře, můžete být již mezi prvními žadateli. Nečekejte s realizací solárního systému k ohřevu vody na poslední chvíli.

 

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup