Dotace Nová zelená úsporám

Příjem žádostí NZU pro rok 2015 skončil.

O velkém zájmu svědčí objem 900 milionů korun, který byl vyčerpán během dvou měsíců. Z celkového počtu 4322 žádostí tak nebyly žádosti za 95 milionů uspokojeny. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů k 15.7.1915. Z čísel je zřetelný nárůst zájmu a rychlejší vyřizování žádostí oproti loňskému roku, kdy registrace šest tisíc zájemců zabraly celých devět měsíců, při objemu prostředků téměř za 1.4 miliardy.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdeman  hodnotí mimořádný zájem žadatelů jako potvrzení správnosti nastoupené dotační politiky. Pro letošek byla pravidla nastavena příznivěji i pro zájemce, kteří pro nákladnost rekonstrukce musí zateplovat postupně. Petr Valdman konstatuje, že zpracování žádostí je intenzivní a slibuje v případě podání bezchybných žádostí jejich realizaci a proplacení v maximálním horizontu devíti týdnů.

Richard Brabec, Ministr životního prostředí upozorňuje opozdilce na možnost podání žádost ještě na podzim letošního roku, kdy je plánováno spuštění výzvy Nová zelená úsporám. Tato má být průběžně doplňována výnosy prodejů emisních povolenek.

Novinkou a dobrou zprávou pro zájemce o dotace NZÚ je možnost vhodné kombinace s připravovanými kotlíkovými dotacemi na plynové kotle, kotle na uhlí a biomasu, tepelná čerpadla a nově na mikroenergetická opatření. Dotace budou odstupňovány např. podle druhu paliva a míře znečištění ovzduší v místě instalace kotle v rozmezí 70 až 85 procent. Největší zvýhodnění čeká kotle na OZE. Z uvedených grafů je zřejmý velký zájem o solární kolektory a celkové zateplení, podle oblastí Středočeský a Moravskoslezský kraj.

 Nová zelená úsporám na solární kolektory

SFŽP ČR zvýšil alokaci o 300 miliońů

V sobotu 4.7.2015 byla vyčerpána alokace prostředků pro výzvu v programu NZÚ na rodinné domy 2015. Státní fond životního prostředí se proto rozhodl zvýšit alokaci o dalších 300 miliónů korun na 900 mil. Kč. Efektivní podávání žádostí je výsledkem snížení administrativy při vyřizování dotací z dotačního programu. Neboť došlo k vyčerpání veškerých alokovaných prostředků na rodinné domy, lze předpokládat, že dojde k přesunu alokace pro bytové domy do sekce rodinných domů. Bytové domy zatím nedokázaly efektivně čerpat dotace ze zmíněného programu SFŽP ČR. Pozitivní správou je, že řada žádostí je proplacena již do 6ti týdnů od jejich podání. Téměř 21% ze všech žádostí o dotaci šlo na solární systémy k ohřevu vody. Státní fond vyplácí žadatelům 40% způsobilých nákladů a až 35.000,- Kč na ohřev vody solárním systémem. Solární systémy se tak stávají velmi žádané. Vyberte si svůj solární systém z našeho ceníku solárních systémů.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup