solární ohřev tuv

Očekávané novinky v programu Nová zelená úsporám

V dubnu 2015 očekáváme spuštění příjmu žádostí o dotaci v programu Nová zelená úsporám. Poprvé by tak měly být podporovány  i bytové domy. Pro výzvu v letošním roce se neoficiálně prozatím počítá s alokací 1,1 miliardy korun. Očekáváme zefektivnění elektronické komunikace žadatele a jednotlivých krajských pracovišť. Další novinkou by mělo být zeštíhlení administrativy v podobě méně povinných příloh k žádostem NZÚ. Očekává se zrušení povinnosti výběru ze seznamu odborných dodavatelů při současném zachování stávajícího seznamu. Dalším očekáváním je možnost volby výběru jednotlivých výrobků, které nejsou zapsány v SVT při zachování kritérií programu Nová zelená úsporám.

Nejvíce dotací šlo na solární kolektory

V loňském roce bylo evidováno celkem 6110 žádostí o dotaci v celkové výši 1367 milionu korun. Do konce roku 2014 byla vyplacena celá desetina žádostí o celkové výši 34 milionu korun. Nejvíce žádostí bylo na solární kolektory k ohřevu teplé užitkové vody a solární kolektory k ohřevu TUV a přitápění. Celkem se jednalo o 2660 žádostí. Mezi největšími žadateli jsou obyvatelé Moravskoslezského a Středočeského kraje 16%, Jihomoravský kraj 12%, Praha 7%. Nejméně žádostí připadlo na Karlovarský kraj.

Program čistá energie Praha

Využíjte možnosti čerpání příspěvků na solární kolektory dotované naším hlavním městem. Praha využívá ekonomických prostředků k podpoře zlepšení životního prostředí v našem hlavním městě již od začátku 90. let. Dotuje změnu původních topných systémů na ekologické s hlavním důrazem na využití obnovitelné energie. Agenda programu byla přidělena odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. Doteď bylo podpořeno přes 1360 projektů v celkové dotační výši přes 150 miliónů korun. Pokud se rozhodnete využít dotací na solární ohřev vody, mějte napaměti, že výše dotace je maximálně 50% vašich nákladů do tohoto systému. Příspěvek činí 5 tisíc korun  na 1mabsopční plochy solárního kolektoru. Maximální částka na jeden set solárního systému činí 40 tisíc korun.

 

 Čistá energie Praha - pravidla programu arrow redStáhnout 
 
 Vzorové formuláře Čistá energie Praha 2015 arrow redStáhnout 

Dotace na solární kolektory v Litoměřicích

V letošním roce se rozhodlo město Litoměřice opět podpořit investice do obnovitelných zdrojů. Litoměřice přispívají na solární kolektory dlouhodobě. S touto podporou začalo město již v roce 2000. Po vyplacení částek dochází také ke kontrolám, aby se zamezilo případnému zneužití této dotace. Solární kolektory na ohřev vody jsou v Litoměřicích velmi oblíbené, naleznete je na rodinných domech, restauracích, ale i veřejných institucích: školách, hospicích, dětském domovu. Zájemcům o solární ohřev vody přispěje město až do částky 40.000,- Kč. Uhradí tak až 40% nákladů investora. Částka vyčleněná na letošní rok je 520 tisíc korun. Aktuálně je zaevidováno již 5 žádostí. Dalších 8 potenciálních žadatelů má tak zájem. Neváhejte  a využíjte nabídky města Litoměřice na podporu produktů využívajících solární energii. 

Převod dokumentů, zelená úsporám

Pokud jste podali žádost v programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR a potřebujete převést dokumenty do nově vytvoření žádosti, použijte instrukce dle obrázku.

Hlavní důvod pro převod dokumentů je zamítnutí předešlé žádosti za strany fondu, prodleva v doplnění žádosti s pevně daným termínem SFŽP ČR a podobně. Další informace k administrativě žádosti na solární panely v programu zelená úsporám najdete v sekci Zelená úsporám nebo přímo na stránkách www. zelená úsporám.  V roce 2015 se očekává spuštění příjmu žádostí začátkem jara. Předpokládá se otevření příjmu žádostí pro bytové domy. Zákazníci by tak neměli meškat s podáním žádosti o dotaci na solární systémy. Na rodinný dům se čerpalo 35.000,- Kč na solární ohřev vody, a 50.000,- Kč na solární ohřev TUV a přitápění. Záleží na počtu podaných žádostí ze strany bytových domů, ale již nyní se očekává, že dotační částky na tyto domu budou mnohonásobně vyšší. Z uvolněné částky pro program zelená úsporám tak bude ubývat podstatně rychleji. Realizaci solárního systému lze provést ještě před podáním samotné žádosti. Jakmile se příjem otevře, můžete být již mezi prvními žadateli. Nečekejte s realizací solárního systému k ohřevu vody na poslední chvíli.

 

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?
 1. Vyplňte krátký dotazník, budeme vás kontaktovat co nejdříve
 2. Jméno a příjmení :
  Please let us know your name.
 3. Telefon :
  Please write a subject for your message.
 4. Email :
  Please let us know your email address.
 5. Město :
  Neplatný Vstup