solární ohřev tuv

Příjem žádostí NZU pro rok 2015 skončil.

O velkém zájmu svědčí objem 900 milionů korun, který byl vyčerpán během dvou měsíců. Z celkového počtu 4322 žádostí tak nebyly žádosti za 95 milionů uspokojeny. Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů k 15.7.1915. Z čísel je zřetelný nárůst zájmu a rychlejší vyřizování žádostí oproti loňskému roku, kdy registrace šest tisíc zájemců zabraly celých devět měsíců, při objemu prostředků téměř za 1.4 miliardy.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdeman  hodnotí mimořádný zájem žadatelů jako potvrzení správnosti nastoupené dotační politiky. Pro letošek byla pravidla nastavena příznivěji i pro zájemce, kteří pro nákladnost rekonstrukce musí zateplovat postupně. Petr Valdman konstatuje, že zpracování žádostí je intenzivní a slibuje v případě podání bezchybných žádostí jejich realizaci a proplacení v maximálním horizontu devíti týdnů.

Richard Brabec, Ministr životního prostředí upozorňuje opozdilce na možnost podání žádost ještě na podzim letošního roku, kdy je plánováno spuštění výzvy Nová zelená úsporám. Tato má být průběžně doplňována výnosy prodejů emisních povolenek.

Novinkou a dobrou zprávou pro zájemce o dotace NZÚ je možnost vhodné kombinace s připravovanými kotlíkovými dotacemi na plynové kotle, kotle na uhlí a biomasu, tepelná čerpadla a nově na mikroenergetická opatření. Dotace budou odstupňovány např. podle druhu paliva a míře znečištění ovzduší v místě instalace kotle v rozmezí 70 až 85 procent. Největší zvýhodnění čeká kotle na OZE. Z uvedených grafů je zřejmý velký zájem o solární kolektory a celkové zateplení, podle oblastí Středočeský a Moravskoslezský kraj.

 Nová zelená úsporám na solární kolektory

SFŽP ČR zvýšil alokaci o 300 miliońů

V sobotu 4.7.2015 byla vyčerpána alokace prostředků pro výzvu v programu NZÚ na rodinné domy 2015. Státní fond životního prostředí se proto rozhodl zvýšit alokaci o dalších 300 miliónů korun na 900 mil. Kč. Efektivní podávání žádostí je výsledkem snížení administrativy při vyřizování dotací z dotačního programu. Neboť došlo k vyčerpání veškerých alokovaných prostředků na rodinné domy, lze předpokládat, že dojde k přesunu alokace pro bytové domy do sekce rodinných domů. Bytové domy zatím nedokázaly efektivně čerpat dotace ze zmíněného programu SFŽP ČR. Pozitivní správou je, že řada žádostí je proplacena již do 6ti týdnů od jejich podání. Téměř 21% ze všech žádostí o dotaci šlo na solární systémy k ohřevu vody. Státní fond vyplácí žadatelům 40% způsobilých nákladů a až 35.000,- Kč na ohřev vody solárním systémem. solární systémy se tak stávají velmi žádané. Vyberte si svůj solární systém z našeho ceníku solárních systémů.

Nová zelená úsporám rozdělila 600 miliónů

V sobotu 4.7.2015 bylo podáno rekordní množství žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2015. Bylo zaevidováno 419 žádostí o dotaci v celkové výši převyšující 105 milionů korun. Poslední žádosti byly vloženy do systému v sobotu v 10:22 hod. Další žádosti byly přijímány do zásobníku, který činil 20% z celkových rezervovaných prostředků pro tuto výzvu. Následovně bylo do zásobníku vloženo přes 310 žádostí v celkové výši pře 70 milionů korun.

V sobotu naše firma podala téměř 5% evidovaných žádostí, za všechny naše zákazníky jsme odeslali žádosti o dotace. Poměrná část žádostí již byla proplacena a další prochází schvalovacím procesem. Poslední žádost jsme za naše klienty vložili v 10:20. O dvě minuty později se vkládali žádosti o dotaci už jen do zásobníku. Pro všechny naše klienty pečlivě hlídáme příjem žádostí, výši alokovaných a  zbývajících prostředků v programu Nová zelená úsporám.

Letos evidujeme rekordní zájem o dotace na solární systémy k ohřevu teplé užitkové vody. Jsme rádi, že se na nás obracíte s důvěrou. Montujeme solární systémy dle předem daných dohod a nic před vámi neskrýváme. Vysloužili jsme si tímto od vás spoustu pozitivních referencí, které kolují internetem.

Děkujeme

Za solární systémy- Pavel Kocián 

SFŽP ČR zaregistroval žádosti o dotace ve výši 900 miliónů

Státní fond životního prostředí ČR zaregistroval k 15. červenci žádosti o dotace v celkové výši 900 miliónů korun. Zaregistrováno bylo 4322 žádostí. Z toho téměř 21% bylo na solární kolektory k ohřevu teplé užitkové vody. Alokace prostředků trvala přesně dva měsíce. Nejvíce žádostí podali lidé v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Nejmenší zájem byl naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Pokud jsou žádosti podány bezchybně, SFŽP proplatí dotace do 9 týdnů od podání.

Další šance podávat žádost o dotaci bude dle ministra životního prostředí Richarda Brabce ještě v letošním roce. Během podzimu se plánuje spuštění dlouhodobé kuntinuální výzvy Nová zelená úsporám. Peníze budou doplňovány postupně dle výnosů z dražeb emisních povolenek. Další pozitivní novinkou je, že novou výzvu bude možné kombinovat s připravovanými kotlíkovými dotacemi.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?
 1. Vyplňte krátký dotazník, budeme vás kontaktovat co nejdříve
 2. Jméno a příjmení :
  Please let us know your name.
 3. Telefon :
  Please write a subject for your message.
 4. Email :
  Please let us know your email address.
 5. Město :
  Neplatný Vstup