Dotace Nová zelená úsporám

Již v listopadu první výplaty dotací

V prvním měsíci po spuštění nové kontinuální výzvy v říjnu 2015 dorazilo na Státní fond životního prostředí  přes 800 žádostí o poskytnutí dotace za více než 180 milionů korun a v tuto dobu již také začaly první výplaty úspěšně vyřízených dotací na účty majitelů objektů.

Během této tzv. kontinuální výzvy bude možno žádat průběžně o dotace až do roku 2021 a přerozděleno bude přes 27 mld. korun. Administrativní systém byl nastaven tak, aby se lhůty pro posouzení žádosti o dotaci výrazně zkrátily a úspěšně realizované dotační projekty mohly být co nejdříve Státním fondem životního prostředí zafinancovány do vymezené výše.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman k tomu dále uvádí: „Daří se nám plnit to, co jsme slíbili – jednoduchá administrace, jasná pravidla a pevně dané lhůty, kdy garantujeme proplacení žádosti do 9 týdnů, u perfektně zpracovaných projektů dokonce do 6 týdnů od podání žádosti," a my z vlastních zkušeností je můžeme pouze potvrdit.

Největší podíl na dotačním podílu zastává tradičně zateplování rodinných domů. Jedná se až o 75% těchto prostředků a mezi zdroji si tradičně drží přední umístění solární termické systémy.

O dotaci ve výzvě Nové zelené úsporám je možné zažádat před realizací podporovaných opatření, v  průběhu nebo i po dokončení realizovaného projektu. K podání žádosti vyplňte elektronický formulář na internetových stránkách programu NZÚ, nebo využijte možnosti konzultace na krajských pracovištích Fondu ŽP ČR.

Čerpejte dotace z nové kontinuální výzvy až do roku 2021

Dne 21. 10. 2015 byly Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí ČR zveřejněny podmínky další výzvy Nová zelená úsporám, která je určena pro rodinné domy. Příjem žádostí odstartoval již koncem října loňského roku a pro letošní rok bude k dispozici 2,85 miliardy korun. V tzv. Kontinuální výzvě bude možno průběžně žádat o dotace až do roku 2021. A to je také zásadní novinka, neboť tento program poběží až do výše zmiňovaného roku. Prodejem emisních povolenek se tak přerozdělí 27 miliard korun.

Ministr životního prostředí Richard Brabec nepředpokládá, že by mělo docházet k zásadním změnám v průběhu programu, a jelikož se tento jeví jako stabilní a předvídatelný, jelikož byly nastaveny nové jednodušší a čitelnější podmínky tohoto programu. Poté lze realizace provádět postupně, přizpůsobit si je časovému harmonogramu, technickým i finančním možnostem žadatele.

„My jsme se k tomuto kroku rozhodli především proto, abychom motivovali občany k energetické soběstačnosti. Rodinám přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních palivech a rozvíjet využití OZE v ČR,"dodává ministr Brabec.

Stejně jako v minulých letech je výzva určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí dotaci získat na zateplení domu, výměnu oken nebo dveří, zateplení objektu, ale samozřejmě také na pořízení tepelných čerpadel a solárních systémů. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.

Změny se v tomto programu týkají zejména neekologických zdrojů vytápění, které lze výhodně pořídit podporou tzv. kotlíkových dotací a proto byla v programu Nová zelená úsporám částečně omezena. Jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení realizace podporovaných opatření.

Státní fond životního prostředí žádosti přijímá již od 22. října 2015. Podání žádosti je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách NZÚ, nebo jim pomohou pracovníci na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR. Vytištěný, vyplněný a podepsaný formulář žádosti o dotaci  je potřeba spolu s dalšími předepsanými přílohami zaslat nebo osobně doručit do 5 dnů na příslušné krajské pracoviště SFŽP ČR. K této žádosti musí zájemce o dotaci přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup