Dotace Nová zelená úsporám

Nové metodické pokyny a formuláře krycích listů

V lednu 2017 startuje nová 3. výzva na podporu výstavby bytových domů. V této souvislosti byly vydány nové metodické pokyny a formuláře krycích listů a také aktualizovány podmínky 3. výzvy pro rodinné domy a 2. výzvy pro bytové domy.

Nový Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek a Metodický pokyn k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy pro podprogram NZU - BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí  vydává Státní fond životního prostředí ČR. Nové jsou rovněž formuláře krycích listů technických parametrů pro všechny výše uvedené výzvy spolu s dalšími souvisejícími dokumenty.

Jednou z nezbytných příloh žádosti je krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Vzhledem k rozšíření podporovaných opatření, ke stávajícím krycím listům přibyla nová příloha a byly odstraněny některé malé nedostatky, což ale nic nemění na struktuře formuláře. Upozornění: strukturu formuláře krycího listu nelze měnit z důvodů nemožnosti nahrávaní dat do systému.  

Nová zelená úsporám v číslech

Nová zelená úsporám se ukázala jako jeden z nejefektivnějších národních programů, o čemž svědčí statistika Fondu životního prostředí. Během tří roků fungování programu bylo podáno více než 21 tisíc žádostí o dotaci a vyplaceno přes 1,2 miliardy korun. Z toho v roce 2016 8046 zájemců o dotaci v celkové výši téměř 1,9 miliardy korun. To ukazuje na významnou podporu domácností i české ekonomiky.

Loňské úpravy programu a především kontinuální možnost požádat o dotaci kdykoliv do roku 2021 přispěly k zájmu o dotace i na podporu fotovoltaických systémů, Pro větší komfort žadatelů došlo k úpravě NZÚ, což umožnilo plánovat čerpání peněz z programu podle potřeb a finančních možností stavebníků a dotovaná opatření realizovat i na etapy. Po čerpání jedné dotace lze zažádat o další. Loňská průběžná výzva v NZÚ pro rodinné domy pokračuje letos průběžnou výzvou i pro pražské bytovky. V programu již byly otevřeny tři výzvy pro majitele rodinných domů a tři pro majitele či stavitele bytových domů s tím, že příjem žádostí ve třetí výzvě pro bytové domy začne v lednu 2017.  

Největší zájem byl o zateplení, výměnu zdroje tepla a instalace solárů tradičně v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. V oblasti rodinných domů je největší zájem o dotace na zateplení, a to jak v počtu podaných žádostí, tak co se výše požadované dotace týče. 

Průběžný příjem žádostí i jejich rychlá administrace přispěly ke zrychlení vyplácení podpory. Jen v loňském roce byla proplacena dotace u více než 5 850 projektů ve výši přesahující jednu miliardu korun. 

V roce 2017 podpoří NZÚ pasivní a nulové stavby, zelené střechy a teplo z odpadních vod.  Již 9. ledna 2017 startuje příjem žádostí o dotaci na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, cílem podpory podle ministra Brabce, je motivace adresovaná stavebníkům k výstavbě energeticky úsporných bytových domů, kterých je v České republice zatím stále málo.

Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman považuje za vstřícný krok i rozšíření nabídky dosud podporovaných opatření o výstavbu zelených střech a využívání tepla z odpadních vod. Výstavba zelených střech a využívání tepla z odpadních vod je nově podporována současně se zateplením jak u stávajících rodinných domů, tak u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Úpravou podmínek bude dotčena i podpora solárních systémů a nově bude umožněno dotovat využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde není optimální volit standardní FV.

V roce 2017 bude SFŽP ČR pořádat ve spolupráci s  úřady místních samospráv semináře pro žadatele či zájemce o dotaci z programu a odborníci z Fondu budou k dispozici i na výstavách a veletrzích po celé republice. 

Program NZÚ je financován z výnosů z emisních povolenek, obchodovanými na evropském trhu. O výnosy z prodeje se rovným dílem dělí program Nová zelená úsporám a Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Program Nová zelená úsporám je nejefektivnějším programem v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení, což dokazují i úspory v konečné spotřebě energie u rodinných domů v objemu 861 TJ na poskytnutou 1 miliardu korun z programu Nová zelená úsporám. 

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup