Dotace Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám: Odborná montáž se vyplatí

Požádali jste si o dotaci Nová zelená úsporám a řešíte instalaci dotovaných technologií a výrobků? Svěřte se do rukou odborníků, neodborná montáž se vám může prodražit na statisíce.

Návrh a montáž úsporných technologií je vždy náročná a vyplatí se nechat ji na odbornících.

Při instalaci úsporných technologií je nezbytné dodržovat řadu technických norem a mít dostatečné zkušenosti. To mohou garantovat pouze odborníci, kteří se instalací a projektováním systémů zabývají řadu let.

„Stále častěji zaznamenáváme případy, kdy si žadatelé v dobré víře pořídí kvalitní výrobek, ten ale vlivem špatné instalace neplní správně svou funkci, například je hlučný či méně účinný. A výsledným efektem jsou nakonec zklamáni,“ upozorňuje Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí ČR zodpovědný za řízení programu Nová zelená úsporám. Ať už jde o tepelná čerpadla, solární systémy či rekuperaci, ve většině případů jsou technické problémy způsobeny neodbornou montáží či nesprávným navržením systému.

Chybně dimenzovaný systém a neodborná instalace pak přináší majitelům následně i vyšší provozní náklady. Výrobek bývá spojen s častější poruchovostí a nižší životností. V krajním případě může nastat situace, že technologie nedosáhne ani technických parametrů a úspor požadovaných dotačním programem a žadatel nesplní podmínky k vyplacení dotace.

„Doporučujeme proto všem žadatelům, aby se nesnažili ušetřit za každou cenu, věnovali dostatečnou pozornost výběru dodavatele a volili skutečně odborné instalační firmy, které disponují osvědčením pro vykonávání daných montážních prací,“ nabádá Jakub Hrbek. Se správným výběrem mohou pomoci také kladné reference na firmu či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených instalačních prací nechte až po jejich provedení.

Nepodceňujte však ani výběr projektanta a pečlivý návrh systému, který zajistí jeho optimální provoz a účinnost. Zde platí stejná pravidla jako u montážní firmy. Správnou funkčnost výrobku zajistí také následná údržba a pravidelný servis.

Dotace z programu Nová zelená úsporám šetří náklady domácností na energie

Zatímco suché jaro trápí vodohospodáře a zemědělce, stavebníci se radují. Naplno se pouští do staveb a rekonstrukcí, počítají finance. Výraznou úsporu jim pátým rokem nabízí úspěšný dotační program Nová zelená úsporám. S financováním energeticky úspornějšího a zároveň pro životní prostředí šetrnějšího bydlení pomohl již 28 tisícům žadatelů.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR rozdělily majitelům rodinných a bytových domů přes 6 miliard korun a s dvojnásobnou částkou počítají na další 4 roky. Pro desítky tisíc domácností to může znamenat příspěvek v řádu statisíců korun.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) je v současnosti hodnocen jako nejúspěšnější program v ČR v oblasti úspor energie. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce, má velmi dobrou bilanci jak z hlediska efektivnosti vynaložených nákladů na dosažené úspory, tak i z pohledu čerpání prostředků. „Podle výroční zprávy, kterou jsme předložili vládě na stůl, se nám od roku 2014 povedlo ušetřit v konečné spotřebě asi 3,36 PJ energie a snížit emise CO2 o 384 tisíc tun ročně. A zapomenout nesmíme ani na pozitivní přínos pro ekonomiku a trh práce,“ bilancuje ministr.

Příznivou situaci vidí i v oblasti čerpání. „Od roku 2014 jsme schválili podporu 28 tisícům žadatelů, což představuje částku 6,4 miliardy korun. Polovinu z toho jsme již poslali na účty příjemců a peníze odcházejí každý týden, jakmile žadatelé doloží faktury za realizovaná opatření,“ informuje ministr Brabec. Se zhruba dvojnásobnou částkou přitom počítá i na další 4 roky. „Aktuálně jsme vyčíslili celkové investice do programu na 18,7 miliard korun, jde však o předpoklad. Rozpočet závisí na skutečných ročních výnosech z prodeje emisních povolenek, z nichž je program financován,“ uvádí Richard Brabec.

Finanční prostředky programu Nová zelená úsporám směřují především na energeticky úsporné renovace, výstavbu domů v „pasivním“ standardu a obnovitelné zdroje energie. Dotaci mohou získat majitelé rodinných nebo bytových domů a také budovy veřejného sektoru. Stát tím podporuje snižování energetické náročnosti budov a úsporu energií a snižování emisí skleníkových plynů do ovzduší.

Předností programu je stabilita a možnost čerpat dotace postupně

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana, jehož úřad dotace vyplácí, stojí za úspěchem programu Nová zelená úsporám jeho efektivní a stabilní nastavení. „Velkou výhodou programu je, že finanční prostředky nabízíme dlouhodobě za stabilních podmínek. Každoročně rozšiřujeme i spektrum podporovaných opatření v závislosti na rozvoji nových technologií. Vycházíme více vstříc finančním možnostem stavebníků, kteří si mohou stavební úpravy rozložit do více etap a čerpat postupně nebo mohou využívat kombinaci s jinými dotačními programy rezortu a čerpat bonusy,“ vypočítává přednosti dotačního programu Petr Valdman.

Od loňského roku rezort například rozšířil podporovaná opatření o moderní úsporné technologie, jako jsou zelené střechy nebo systémy na využívání tepla z odpadní vody. Velký zájem eviduje Státní fond životního prostředí ČR i o nově dotované, výkonnější fotovoltaické systémy, na které přispívá částkou až 150 tisíc korun na dům. „Nerozhodnuté domácnosti hojně slyší na čerstvě zavedený motivační bonus, kdy vyplácíme 40 tisíc korun za kombinaci programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací, a těší nás i vzrůstající zájem o dotace na stavbu rodinných domů v pasivním standardu, na něž přispíváme částkou až 450 tisíc korun. Těch přijímáme v průměru 500 ročně,“ uvádí ředitel Valdman. Domy vystavěné s podporou programu tak představují zhruba 3,6 procent celkového počtu dokončených rodinných domů.

„Nová zelená úsporám je příkladem dobře nastaveného programu. Svým záběrem, co se týče finanční alokace a podpořených projektů, je ve střední a východní Evropě zcela unikátní,“ sdělil Petr Holub, ředitel Šance pro budovy, aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. „Průběžný příjem žádostí, nízká administrativa a stabilní podmínky vytváří potřebnou důvěru žadatelů,“ doplnil závěrem.

Dům zateplíte za poloviční náklady

Program však nepodporuje jen nejmodernější úsporné technologie, ale i klasické zateplování. To je oblast, o kterou je mezi žadateli největší zájem. Částka, kterou lze z dotačního programu na zateplení získat, není totiž vůbec zanedbatelná. „U zateplení domů, tedy fasády, stropů, podlahy nebo výměny oken a dveří, se příspěvek pohybuje v průměru kolem 250 tisíc korun. U bytových domů je to přes 820 tisíc korun,“ vyčísluje ředitel Petr Valdman. Dotace se může vyšplhat až na 50 procent z celkových výdajů na projekt. Nemusí přitom jít vždy o komplexní rekonstrukci domu. Na dotaci dosáhnou i majitelé, kteří plánují jen částečnou renovaci, například jen výměnu oken a dveří či částečné zateplení.

S žádostí raději neotálejte

Program poběží do roku 2021, případně do vyčerpání finančních prostředků. „I když peněz má program k dispozici zatím dostatek, lidé by si určitě neměli nechat přípravu žádosti na poslední chvíli. Rok 2021 se blíží a zkušenosti ukazují, že časová rezerva u větších renovací je důležitá. Navíc například nárok uplatnit 40tisícový bonus je možné maximálně do dvou let od získání dotace na nový kotel,“ uzavírá ředitel Petr Valdman.

Nevíte si rady? Poradíme

Aby bylo podání žádosti o dotaci Nová zelená úsporám co nejsnazší, mohou zájemci i žadatelé nalézt mnoho užitečných informací v on-line poradenském centru na webu programu www.novazelenausporam.cz. Kromě seznamu spolehlivých specialistů, dodavatelů i doporučených výrobků tu nechybí vzorové projekty konkrétních podpořených domů, kalkulačka pro výpočet výše dotace či návod, jak u vyřizování dotace postupovat.  A v dohledné době se mohou žadatelé těšit na přehlednější a modernější webové stránky.

Kdo stále tápe v tom, na co všechno lze dotaci získat a co vlastní žádost obnáší, může se obrátit přímo na některé z 13 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR nebo na bezplatnou telefonní linku 800 260 500. V průběhu roku také pracovníci Fondu bezplatně radí na celé řadě seminářů, výstav a veletrhů. O pravidelný přísun aktualit a příkladů z dotační praxe SFŽP ČR se postará i e-mailový zpravodaj nebo tištěný měsíčník Priorita, které lze objednat opět zdarma na www.sfzp.cz.

ZDROJ: https://www.novazelenausporam.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=2

Novinky NZÚ

Chcete solární systém?

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Neplatný Vstup