Solar Keymark

Solar Keymark – značka kvality solárních tepelných kolektorů

 

Jedná se o dobrovolnou certifikační značku solárních tepelných kolektorů, která je pro koncového uživatele důkazem, že je daný solární výrobek ve shodě s příslušnými euro normami a plně splňuje další na něj kladené požadavky. Certifikaci vykonává nezávislá třetí strana. Značka Solar Keymark se používá v Evropě a je čím dál více uznávaná po celém světě.

Solar Keymark je CEN/ CENELES evropské schéma pro označování určená pro solární teplené kolektory ( EN 12975), průmyslově vyráběné solární teplené systémy (EN 12976). Značku Solar Keymark vyvinula evropská federace pro solární tepelný průmysl ESTIF a CEN, v úzké spolupráci s předními evropskými zkušebními laboratořemi, a s podporou Evropské Komise.

K datu 1.1.2011 bylo uděleno více než 1200 licencí Solar Keymark

Podrobněji je popsána značka kvality v následujícím článku, kde si můžete stáhnout také brožuru v pdf. : SOLAR KEYMARK

 

Výhody Solar Keymark

Značka Solar Keymark byla vytvořená na certifikaci solárních tepelných výrobků určující jejich vysokou kvalitu na evropské úrovni. Hlavním cílem je omezit překážky obchodování a podpořit používání vysokokvalitních solárních tepelných výrobků na Evropském i mimoevropském trhu.

Solar Keymark poskytuje výrobcům jednoduší postup zkoušek, 1 zkoušení platné pro všechny evropské země, svobodný výběr z různých akreditovaných laboratoří, zjednodušené postupy pro změnu komponentů v certifikovaných výrobcích. 

Spotřebitelům poskytuje Solar Keymark výrobky vysoké kvality. Záruku, že prodávaný výrobek je identický s vyzkoušeným výrobkem a potvrzení, že výrobky jsou plně odskoušené dle příslušných norem. Dále pak způsobilost pro dotace.

Značka Solar keymark je důkazem pro konečného spotřebitele, že výrobek je spolehlivý a nezávisle vyzkoušený.

 

Líbil se vám článek? Sdílejte jej prosím