Solar Keymark

Solar Keymark – značka kvality solárních tepelných kolektorů

 

Jedná se o dobrovolnou certifikační značku solárních tepelných kolektorů, která je pro koncového uživatele důkazem, že je daný solární výrobek ve shodě s příslušnými euro normami a plně splňuje další na něj kladené požadavky. Certifikaci vykonává nezávislá třetí strana. Značka Solar Keymark se používá v Evropě a je čím dál více uznávaná po celém světě.

Solar Keymark je CEN/ CENELES evropské schéma pro označování určená pro solární teplené kolektory ( EN 12975), průmyslově vyráběné solární teplené systémy (EN 12976). Značku Solar Keymark vyvinula evropská federace pro solární tepelný průmysl ESTIF a CEN, v úzké spolupráci s předními evropskými zkušebními laboratořemi, a s podporou Evropské Komise.

K datu 1.1.2011 bylo uděleno více než 1200 licencí Solar Keymark

 

Výhody Solar Keymark

Značka Solar Keymark byla vytvořená na certifikaci solárních tepelných výrobků určující jejich vysokou kvalitu na evropské úrovni. Hlavním cílem je omezit překážky obchodování a podpořit používání vysokokvalitních solárních tepelných výrobků na Evropském i mimoevropském trhu.

Solar Keymark poskytuje výrobcům jednoduší postup zkoušek, 1 zkoušení platné pro všechny evropské země, svobodný výběr z různých akreditovaných laboratoří, zjednodušené postupy pro změnu komponentů v certifikovaných výrobcích. 

Spotřebitelům poskytuje Solar Keymark výrobky vysoké kvality. Záruku, že prodávaný výrobek je identický s vyzkoušeným výrobkem a potvrzení, že výrobky jsou plně odskoušené dle příslušných norem. Dále pak způsobilost pro dotace.

Značka Solar keymark je důkazem pro konečného spotřebitele, že výrobek je spolehlivý a nezávisle vyzkoušený.

 

Líbil se vám článek? Sdílejte jej prosím