Modrá úsporám - návrh státního programu pro šetření vodou

Co přináší program Modrá úsporám

Podle ministra životního prostředí končí éra vodního blahobytu, sucho může mít negativní dopad na průmysl, zemědělství a lesnictví. Negativně se na tomto stavu podepsal i loňský, podle meteorologů nejteplejší rok. Proto ministerstvo navrhuje obdobu programu Zelená úsporám s pracovním názvem Modrá úsporám. Program je zaměřený na plýtvání vodou a na projekty se zaměřením na omezení vlivu sucha. Jeho příbuzný, pilotní program Chytrá obec by měl řešit systémy na udržení vody v krajině. Města a obce s inovativními programy by si mohly rozdělit 50 milionů korun z národních financí. Ministr Brabec upozornil na možné dopady pokračujícího sucha v letošním roce, kdy by mohlo docházel k vysychání stovek studní v obcích, které jsou na nich přímo závislé.

Sucho bude ministerstvo řešit i s přispěním evropských fondů. Na zadržení vody v krajině je zaměřen operační program Životní prostředí, kde se do roku 2020 počítá s osmi miliardami korun, další peníze přidá resort zemědělství. Výhodou je, že celá řada projektů je využitelná pro povodně i sucho - jednou zadrží vodu, podruhé pomůže proti suchu. MŽP přitom preferuje přírodě blízká opatření, jako poldry, nivy, obnovy mokřadů nebo rybníků. Důležité jsou rovněž projekty se zaměřením na retenci vody v krajině jako jsou podzemní a nadzemní nádrže, sloužící k akumulaci srážkové vody.

Víme, že dnes existují firmy, jsou to někteří developeři, kteří začínají přicházet s inovativními projekty na využití šedé vody. To je také velké téma, uvedl Brabec s tím, že některé developerské projekty u novostaveb s rozvody šedé vody čili splaškové odpadní vody počítají. Je to velmi zajímavá oblast, nicméně je stavebně komplikované, aby se to rozšiřovalo ve stávajících stavbách. Znamenalo by to poměrně velké úpravy, poznamenal Brabec. Česko se musí na sucho připravit také legislativně. Ministerstvo životního prostředí s resortem zemědělství chystají pravidla s určením kompetencí, jak by se obce, města a zejména kraje měly chovat, pokud by akutní nedostatek vody nastal. Ministerstvo také chystá podporu pro uživatele jednotlivých objektů v podobě příspěvků na velkoobjemové nádoby, zachycující dešťovou vodu, která většinou odtéká kanalizací, přitom jsou to nezanedbatelné objemy, využitelné např, na zalévání v obdobích zákazů zalévání pitnou vodou.

Stovky milionů pro program Modrá úsporám

Zatímco v programu Zelená úsporám je připraveno 20 miliard korun, v Modré jde zatím jen o stovky milionů. Ty jsme schopni zafinancovat ze Státního fondu životní prostředí," uvedl ministr Brabec. Aby měla Modrá úsporám větší efekt, musela by se podle něj dostat k miliardovým částkám. Budoucnost financování programu  ukáže podle ministra až zájem o program veřejností a obcí. Na celém programu je vidět zřejmá snaha po řešení neradostné situace ve vodním hospodářství, bohužel jak je ve státní správě zvykem, opět za pět minut dvanáct. Řešení na úsporu vody a její zadržování v krajině měly být uplatněny již dávno a ne teprve s prvními vysychajícími studnami.