Má  váš solární systém správný tlak?

Jeden z hlavních ukazatelů nesprávné funkčnosti solárního systému je tlak primárního okruhu. U solárních systémů s uzavřeným okruhem opatřených expanzní nádobou by nemělo docházet k příliš velkému poklesu tlaku oproti hodnotám, kdy byl solární systém uveden do trvalého provozu.

V případě, že víte o netěsnostech je potřeba neprodleně informovat  zhotovitele a nechat solární systém přetěsnit. V opačném případě je to hra o čas, než dojde k tak velkému úniku solární směsi, že systém nebude již správně fungovat. Pokud si nejste jisti jaký má být správný tlak na vašem systému, kontaktujte zhotovitele.

 

Vada materiálu nebo špatně odvedená práce?

Téměř 99% závad na solárních systémech je způsobeno špatně provedenou prací, přesněji, špatně provedeným způsobem zatěsnění jednotlivých spojů. Nevylučujeme ovšem možnost vzniku netěsnosti v průběhu užívání. Toto riziko ovšem minimalizuje dobře provedená tlaková zkouška. Pokud jste se rozhodli pro solární systém měli byste být řádně poučeni o správném tlaku dané soustavy a to, jak se o solární systém v průběhu jeho užívání řádně starat.

Je vaše solární čerpadlo příliš hlučné?

Toto je jedním z ukazatelů buď zavzdušněného solárního systému nebo toto signalizuje netěsnost a případný únik nemrznoucí směsi. Příčinu zjistíte, když si zkontrolujte tlakoměr na čerpadlové jednotce. Tlak solárního systému kontrolujte nejlépe ve večerních hodinách, nebo brzy ráno, když solární systém ještě nepracuje.

Nízký tlak a nikde žádný únik?

Pokud jste si jisti, že nemrznoucí směs nikde neunikla bude zapotřebí hledat příčinu jinde. Doporučujeme zkontrolovat všechny spoje, pokud z nich glykol uniká nebo unikal bude to vizuelně znatelné. Nemrznoucí směsi bývají zpravidla mastné. Pouhým dotykem tak dokážete rozeznat  solární směs od vody. Dále ověřte spoje na solárních kolektorech.To je nejlépe ovšem kontrolovat za slunného počasí, kdy je tlak na solárním systému vyšší a lze tak lépe najít místo, kde kapalina uniká. Pokud stále nic nenajdete, nezbývá než kontaktovat odborníky a ti na základě tlakové zkoušky zjistí místo problému.

Tlak expanzní nádoby solárního systému

Doporučujem taktéž zkontrolovat tlak v expanzní nádobě. Pokud vzduch ve vaku ujde, tlak celého solárního systému se sníží a zamezí jeho správné funkčnosti. Tlak může ujít přes ventilek na straně expanzní nádoby. Doporučujeme kontrolovat každé 2 roky při servisování solárního systému.

Závada na kolektorech

Další variantou, která připadá v  úvahu je závada na solárních kolektorech. Nebudeme jmenovat žádné typy kolektorů, ale v průběhu servisování jsme se setkali s nejrůznějšími závadami.  Nejčastěji se jedná o poškození těsnosti solárního absorbéru. Tuto závadu dokáže nejlépe zjistit fundovaná osoba. Nejrychlejší a nejefektivnější je výměna celého solárního kolektoru.

Všem majitelům solárních systémů přejeme, aby se jim výše jmenované závady vyhýbaly a když už  se něco stane, obracejte se vždy na odborníky. Rádi bychom zdůraznili, že solární systém není perpetum mobile, a i on vyžaduje určitou míru servisování.