Poruchovost solárních systémů a jejich jednotlivých prvků

Solární systémy jako celek jsou při dodržení správných montážních postupů zřídka poruchové. Samozřejmě záleží na správné volbě jednotlivých komponent solárního systému. Pokud budeme vycházet z vlastních zkušeností při montáži, servisování solárních systémů, ať již námi dodávaných nebo ne, lze obecně kontatovat toto:

Nejslabším článkem solárních systémů bývá téměř v 99% případů špatně provedená montáž. Z toho se pak odvozují další vzniklé potíže s funkčností solárního systému.

 

Elektrické topné patrony v solárních zásobnících

Pokud bychom vybírali z jednotlivých komponent solárních systémů tak nejporuchovější jsou elektrické topné patrony. Opět ovšem pouze ve zhruba 1 % instalací. Závada se může buď vyskytnout na termostatu nebo po časově delším období jsme evidovali závady na elektrických topných patronách u montáží solárních systémů firmy TWI. Jednalo se zpravidla o prorezavění těla patrony a následné vyzkratování elektrických součástí.

 

Expanzní nádoby solárních systémů

V horizontu posledních 7 let jsme nemuseli měnit ani jednu expanzní nádobu, která by vykazovala závadu. Jedná se o absolutní bezporuchovost.

 

Solární zásobníky

Dodáváme solární zásobníky firem TESY, NOBEL a DZD Dražice. Na zásobníky Tesy a Nobel nebyla opět v horiznotu 7 let jediná uplatněná záruka na vady produktu. Vynikající produkty s velkou životností. Solární zásobníky DZD Dražice montujeme teprve třetím rokem, taktéž jsou maximálně spolehlivé, nevykazující závady. Pouze z dostupných informací při provádění servisování zákazníků jiných firem jsme se dozvěděli o možných problémech těchto zásobníků. Jednalo se zpravidla o to, že bojler tekl. Toto bývá zpravidla vinou přepravce, nikoliv však výrobce. Špatná manipulace s produktem může způsobit jeho poškození v budoucnosti. Nárazy a podobně.

 

Solární kolektory

Vakuové solární kolektory jsou kapitola sama pro sebe, rozebírali jsme mnohokrát v jiných článcích. U firmy Nobel vyrábějící deskové solární kolektory neevidujeme doposud žádnou závadu. Precizně vyráběné kolektory vysoké kvality. Taktéž platí o firmě Kyriazis a TWI. U firmy Twi evidujeme pouze jednu známou událost poškození kolektoru na nerezovém vlnovci u jeho vstupu do kolektoru, kde došlo k poškození a kolektor tekl. Závady z výroby se na kolektorech nevyskytují, je to dáno především objemem výroby a letitými zkušenostmi. K poškození kolektorů může dojít vlivem zanedbání servisování solárního systému, obzvláště pak výměny nemrznoucí směsi v primárním okruhu solárního systému.

 

Solární regulátory

Solární regulace budou z procentuelního hlediska mít největší podíl v poruchovosti těchto systémů. Napříč všemi výrobci, ať se jedná o jakýkoliv produkt, můžete se setkat s následujícími závadami: závada na SW regulátoru, spálený regulátor, špatná funkčnost relé, vyblednutí displaje. Nejčastěji dojde k poškození vlivem blesku.

 

K výše uvedenému musíme ještě důrazně varovat před čínskými solárními systémy. Co jsme zatím viděli, působilo jako jedna velká šílenost. Fotografie a popis těchto systémů a zapojení vám přinesem v dalším z článků.