Mohou kroupy poničit vakuové kolektory?

Vakuové solární kolektory po kroupách

Vakuové kolektory a jejich instalace v ČR

Díky programu Nová zelená úsporám vzrostla v naší republice poptávka po realizaci solárních systémů k ohřevu vody, případně ohřevu vody a přitápění. Setkáváme se s množstvím instalací vakuových solárních kolektorů. Ze zkušeností se oprávněně domníváme, že majitelé solárních systémů mají minimální znalosti, vědomosti v oblasti solárního ohřevu vody a jednotlivé realizační firmy a jejich produkty, vybírají náhodně na základě internetové reklamy a podobně. Spousta dravých obchodních zástupců pak nabízí těmto lidem produkty, které svými technickými parametry a vlastnostmi nevyhovují dané realizaci. Díky servisování těchto produktů dokážeme odhadnout jejich vhodnost pro daný objekt, správnost použití a případně životnost daného systému.

 

Vakuové kolektory a jejich odolnost vůči kroupám

Celkově kolektory a jejich odolnost vůči působení vnějších vlivů, obzvláště pak odolnost vůči kroupám je dána především sílou, tlouškou solárního skla. V případě, že se vám dostane tvrzení, že solární kolektory jsou odolné kroupám, zvažte co je vlastně kroupa a co je již kalamitní ráz. Věřte, že vaše šance uhádat záruku na solární kolektory v případě poškození kroupami jsou minimální. Většina firem se obrní tvrzením, že jste si měl solární systém nechat pojistit apod. Solární vakuové kolektory jsou důvodem, že po každé zajímavější kroupové přeháňce řeší jejich majitelé opravy, případně výměny za jiný, šetrnější typ solárního kolektoru k jejich peněžence. Jedním z příkladů je třeba kroupová přeháňka letošního roku v jižních čechách. Viz fotografie:

  Zbytky vakuových kolektorů po nárazu krup

Je po kroupách a co teď?

Z praxe musíme konstatovat, že výměna jednotlivých poškozených vakuových trubic, není tak jednoduchá, jako mnozí prodejci tvrdí. Díky působení vnějších vlivů na jednotlivé plastové díly, či rovnou použitím nevhodných materiálů se plastové příchyty poškozených vakuových trubic velmi obtížně vysouvají z hliníkových drážek v profilech solární konstrukce. To co zákazník v daný okamžik platí je: objednání náhradních trubic, doprava, demontáž poškozených trubic, montáž nových. Setkali jsme se s případy, že náhradní trubice konkutrenční firmy byly dražší, než naše nabídka demontáže a montáže kompletních nových solárních ploch. Otázkou do pranice zůstává proč montovat, opravovat typ solárních kolektorů, ktetré vykazují takovouto náchylnost k poškození krup. Jev, který je v České republice častý. Pokud přesto všechno chcete investovat do těchto systémů, důrazně doporučujeme je pojistit. Alespoň se tak vyhnete obrovské investici v řádu desetitisíců při opravě solárního systému.

 

Vakuové kolektory a jejich využití

Vakuové kolektory po kroupách

Dle našeho názoru jsou vakuové solární kolektory vhodné k specifickým typům realizací. Ať se již jedná o ohřev vody nebo o ohřev vody s možností přitápění. Je nutno vzít v potaz mnoho faktorů jako: využití vakuových kolektorů, jejich umístění, směr, případné stínění, správné nadimenzování celé solární soustavy, řešení přetápění a mnoho dalších faktorů.

 

Deskové kolektory v našich podmínkách

Naše firma preferuje solární deskové kolektory, renomovaných výrobců, které jsou v našich klimatických podmínkách vyzkoušeny po celá desetiletí a vykazují minimální poruchovost. Konkrétněji, ze stovek našich realizací jsme ještě nikdy nereklamovali solární kolektor, který by byl poškozen kroupami. Minimalizujeme riziko poruchovosti a naši zákazníci tak získávají maximální možnou kvalitu solárních kolektorů, kterou můžeme nabídnout. Díky naší letité zkušenosti a servisování většiny solárních systémů, ať již vakuových nebo deskových jsme se setkali s celou řadou nejrůznějších závad těchto systémů a nabízíme efektivní opravy.