Největší americké město s povinnou instalací solárních panelů - San Francisko

Povinnost instalace solárních systémů na nových RD

Povinnost instalovat solární panely na všechny nově postavené domy již platí v několika menších amerických městech, San Francisko je zatím největší s obdobným nařízením. Vyhláška navazuje na existující kalifornský zákon nařizující novým domům disponovat minimálně patnácti procenty střešní plochy vhodné k instalaci solárních panelů. Tím se rozumí plocha volná, nestíněná a s vhodnou orientací. Vyhláška  schválená městskou radou s platností od ledna 2017 ukládá povinnost využít tuto plochu k instalaci fotovoltaických panelů, nebo solárních termických kolektorů a platí pro komerční i bytové stavby s méně než deseti poschodími. Předpokládá se, že San Francisko se stane lídrem Spojených Států v boji proti klimatickým změnám a snížení závislosti na konvenčních zdrojích energie. Předkladatel návrhu poukazuje na efektivitu využití solární energie a zlepšení životního prostředí. San Francisko má za cíl do roku 2020 pokrýt veškerou spotřebu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Celý projekt má však i své kritiky, podle kterých se stavba nových domů zkomplikuje a prodraží. Rovněž je pochybná i jeho efektivita, protože se nějaké velké navýšení výstavby nových objektů stejně neočekává.

Důvody k zavádění povinnosti instalaci solárních panelů

Snahy zavádět povinnosti instalací solárních systémů jsou však pochopitelné, neboť americký solární průmysl zaměstnává více lidí průmysl ropný a plynový. Ke konci loňského roku se udávál počet zaměstnanců téměř 209 000 a solární průmysl vzrostl o dvacet procent a počet instalací byl cca 120 tisíc. Se vzrůstající výrobou samozřejmě také klesá cena solárních panelů. Přední americký výrobce tenkovrstvých fotovoltaických panelů First Solar vyrábí fotovoltaické panely za cenu 9,60 Kč na Watt, což je cena o 15% nižší, než největší čínský producent Trina Solar, a v roce 2019 by mohla klesnout až na 6 Kč na Watt. Firmě se navíc podařilo díky novým technologiím a investicím za posledních pět let zvýšit účinnost o padesát procent. Čína nebude schopna bez velkých investic s tímto vývojem držet krok. Cena práce v Číně roste a náklady a technologie jsou na hranici jejich možností, Čínští výrobci dominují ve výrobě panelů z polykrystalického křemíku, jehož teoretická maximální účinnost je 29%. Z důvodů vysokých nákladů mají ovšem sériově vyráběné panely účinnost nižší a tato technologie již naráží na své limity. Trina Solar vyrábí FV články s rekordní laboratorní účinností 21,3%. Technlogie First Solar je odlišná, společnost vyrábí Cd-Te (kadmium-telurid) tenkovrstvé panely. Podle Raffiho Garabediana, technologického ředitele společnosti, je jejich maximální teoretická účinnost cca 30%. Jeho tým dosáhl v laboratorních podmínkách účinnosti 22,1%. Výhodou tenkovrstvých technologií je především nižší výrobní náročnost. Výroba oproti polykrystalické technologii vyžaduje méně času, práce a energie a využívá o 98% méně polovodičového materiálu.