Pozor na instalace bez kvalifikovaných topenářů

Získání dotace na obnovitelné zdroje, solární kolektory nebo panely, tepelná čerpadla nebo ekokotle je podmíněno jejich montáží kvalifikovanými pracovníky. Kvalifikovaný topenář musí mít od roku 2015  platnou profesní kvalifikaci dle zákona 406/2000 Sb. Tento certifikát mají povinnost vlastnit všechny osoby instalující podporované zdroje. Topenářům tedy již nestačí pouze výuční list, ale musí získat potřebnou kvalifikaci složením zkoušek  u certifikační zkušebny. Nové povinnosti si zatím nevšimli mnozí zájemci o dotace a dokonce ani někteří topenáři, hrozí jim přitom pokuty vysoké pokuty. V případě nedostatečně kvalifikovaného dodavatele hrozí pokuta pro stavebníka až 200 tisíc Kč a zamítnutí žádosti o dotaci nebo nutnost vrácení vyplacené dotace. Pokuta pro dodavatele může být až 5 milionů Kč při nedodržení podmínek daných v zákoně. Doporučuje se tedy věnovat pozornost nejen výběru vhodných technologií a výrobků, ale také kvalifikovanému dodavateli. V případě pochybností si lze kvalifikaci dodavatele ověřit na příslušném webu,  kde lze nalézt i další potřebné informace a odborné rady, případně montážní firmu ve vaší lokalitě.

Povinná certifikace pro montáž dotovaných akcí

Topenáři se zájmem o povinnou certifikaci se na webu mohou také na zkoušky přihlásit a dozvědět se všechny potřebné informace a jaké mají povinnosti. Zkušebna České pelety zve další zájemce o profesní kvalifikace dle zákona 406/2000 Sb. Kvalifikaci již získalo na 400 topenářů, montážníků a instalatérů kotlů na biomasu, solárních systémům tepelných čerpadel a dalších zdrojů využívajících OZE. Uchazeči jsou současně proškoleni a seznámeni s novinkami v oboru a s podmínkami dotací. Součástí školení je také seznámení s příslušnými normami, nově platnými v solárních technologiích. Současně však získání kvalifikace automaticky neznamená kvalitu jejího vlastníka. I přes poměrně přísné zkoušky nejen z teoretický znalostí ale i praktických dovedností, ještě nemá stavebník záruku kvalitního provedení a instalace nijak levného a technologicky náročného solárního systému. Při hledání toho svého pravého topenáře nebo montážní firmy se rozhodně doporučuje zajímat se o reference a zkušenosti jejich předchozích zákazníků.