Nová aplikaci pro vyhledávání v seznamu výrobků a technologií

Pokud hledáte výrobky nebo technologie, na které můžete získat dotace z programu Nová zelená úsporám, vyzkoušejte nový vyhledávač. Na serveru svt.sfzp.cz byla spuštěna nová, doplňující aplikace, umožňující vyhledat konkrétní výrobky podle jejich názvů či typového označení. Pokud neznáte přesný název nebo typ výrobku, aplikace umožní vyhledávání podle zadaných parametrů. Vyhledávač obsahuje databázi komponent solárních systémů, solárních kolektorů a fotovoltaických panelů, střídačů k fotovoltaickým panelům, podporované kotle na tuhá paliva a plyn a tepelná čerpadla. Pro vyhledání ostatních výrobků  tepelně izolačních materiálů, oken, dveří a větracích jednotek se zpětným získáváním tepla (rekuperací) je potřeba využít původní vyhledávač na serveru registrace.novazelenausporam.cz na tomto odkazu. Obě aplikace obsahují výrobky a technologie podporované programem Nová zelená úsporám a v tzv. kotlíkových dotacích Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Státní fond životního prostředí ČR má zájem na zajištění kvalitního výběru výrobků a technologií do svého katalogu a za cíl má zajistit minimální standard kvality. Aplikace tak poskytne zájemcům a nebo přímo žadatelům efektivní nástroj pro vyhledání a porovnání parametrů jednotlivých výrobků.

To že aplikaci spravuje přímo Státní fond životního prostředí, dává uživatelům jisté záruky při jejich výběru nejvhodnější technologie pro jejich potřeby.

Nová aplikace je určena pro žadatele, kteří svou žádost podali v rámci 3. výzvy pro rodinné domy nebo 2. výzvy pro bytové domy v programu Nová zelená úsporám a také pro žadatele v tzv. „kotlíkových dotacích" Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V obou případech je seznam výrobků a technologií pro žadatele pouze doporučující, pokud pravidla konkrétní výzvy nestanoví jinak.