Péče a kontrola solárního zásobníku

Kontrola nánosů a vodního kameneúdržba solárního zásobníku

Po prvním roce užívání doporučujeme provést kontrolu kvality vody. Po odšroubování příruby solárního ohřívače zjistíte, zda se tvoří uvnitř zásobníku kotelní kámen, volné usazeniny apod. Toto je závislé především na kvalitě vody a obsahu minerálů. K odstranění vodního kamene nepoužívejte žádnou chemii, abyste nepoškodili vnitřní smaltovanou vrsvu. Případný nános můžete odstranit kouskem dřeva  a poté vytřít hadrou nebo vyluxovat vysavačem. K řádné kontrole použijte baterku, posviťte si a důkladně zkontrolujte celý zásobník, zda nedošlo k porušení vysmaltování. Poté použijte nové těsnění příruby a přírubu utáhněte momentovým klíčem na 15 Nm. Šrouby utahujte do kříže, proti sobě.

Kontrola anodové tyče solárního zásobníku

Nezapomeňte zkontrolovat anodovou tyč umístěnou uvnitř zásobníku. Anoda je umístěna v horní přírubě, pod horním plastovým krytem solárního ohřívače. Životnost anody je stanovena na cca 2 roky, její životnost závisí na chemickém složení vody a její tvrdosti. V případě, že je anoda zanesena usazeninami, tyto  řádně očistěte. Pokud je již  spotřebována, je nutno anodu vyměnit. Každé 2 roky by se měla anoda kontrolovat. 

Pokud si na veškeré práce netroufáte, je lépe pozvat si odborníka nebo servisní firmu. Předpokladem pro správně provedený rozsah servisních prací je znalost instalatérství a správné proškolení.

Náhradní díly potřebné před započetím servisní práce:

  • těsnění víka příruby
  • hořčíková anoda
  • izolační kryt příruby