Potřebují solární panely hygienu?

Výrobci fotovoltaických a solárně termických panelů ne zcela pravdivě uvádějí, že panely jsou naprosto bezúdržbové a nevyžadují žádnou další péči. Ovšem při zanedbání pravidelného čištění se sníží přísun slunečního záření a proto je nezbytné pro vysokou účinnost a návratnost investice potřeba udržovat právě vnější plochu panelů čistou.

Proč je nutné fotovoltaické a solární panely čistit?

Zanedbaná údržba solárních kolektorů způsobuje ztrátu výkonu! solární kolektory jsou sice částečně čištěné deštěm a větrem, to však z plochy kolektoru neodnese všechna znečištění a na ploše kolektoru se usazují další nečistoty a bez čištění speciálními přípravky se snižuje úroveň výkonu. Znečištění se netýká pouze modulů umístěných pod mírným úhlem, z nichž se nečistoty přirozenou cestou hůře dostávají, ale i modulů umístěných až pod úhlem 65°. Naklonění panelů nestačí k tomu, aby z nich déšť a vítr odstraňoval nečistoty. Obzvláště v lokalitách trpících průmyslovými exhalacemi, v oblastech se silným automobilovým provoze a častým smogem se na skle kolektoru usazuje prach, mastnoty a různé chemikálie z exhalací, na panelech instalovaných v oblastech s enormním výskytem pylových částic se kromě prachu lepí i pyl. 

Jak velké jsou ztráty způsobené znečištěním?

Znečištění povrchu kolektoru se začne projevovat podle stavu ovzduší zhruba po roce provozu, pak již vrstvička nečistot začíná bránit přístupu slunečního světla. Samočistící schopnost povrchu kolektoru je sice vysoká, ale přeci jen omezená, zvláště v nepříznivých podmínkách. Vlivem znečištění se snižuje propustnost krycí plochy panelu pro sluneční světlo, infračervené a ultrafialové záření, Navíc dlouhodobé zanedbání péče může vést až k poškození povrchu panelů. Již po dvou až třech letech může výkonnost    kolektoru klesnout i o 13% a během dalších let narůstá. Stejnému znečištění jsou samozřejmě vystaveny i plochy fotovoltaických panelů. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat styku skla a kovových dílů, kde jsou ještě příznivější podmínky pro usazování nečistot. 

Kdy je vhodné panely čistit, jak často a čím?

Pochopitelně záleží na klimatických podmínkám v místě instalace. solární kolektor v městské zástavbě vyžaduje čištění jednou až dvakrát do roka, u kolektorů instalované v místech např. velkého výskytu ptactva, v blízkosti frekventovaných komunikací nebo v průmyslových oblastech se doporučuje čištění častější. Technologie čištění se volí podle druhu a míry znečištění. Mastné povlaky např. z průmyslových exhalací nejlépe odstraní přídavek příslušného čistidla do mycí vody.

Asi nejúčinnější je umývaní tlakovou vodu s přísadou vhodného čistícího prostředku, který navíc v dalším provozu znesnadňuje usazovaní nečistot na skle panelu. Při větším znečištění je možné použití např. mopu nebo kartáče pro odstranění větších mechanických částic případně ptačího trusu a důkladné ostříkání tlakovou vodou s čistidlem. Čistící prostředky s povrchově aktivními přísadami usnadňují stékání vody ze skla kolektoru a tak brání usazování nečistot. U rozsáhlých solárních ploch se používá strojní čistící technologie. V zimě je vhodné odstraňovat z povrchu panelů sněhovou vrstvu, pokud se na nich vytvoří.

Pravidelná údržba zvýší životnost a výkonnost celého solárnímu systému, který je nemalou investicí, proto se k němu chovejme se stejnou péčí, jako ke svému ostatnímu majetku, třeba k autu. Čisté solární panely jsou vizitkou zodpovědnosti jeho majitele.