Statistika MPO - solární kolektory

Z rozhodnutí MPO bylo zahájeno pravidelné roční šetření zaměřené na trh se solární technikou, do této doby nebyla kvalitní data k dispozici. Pro šetření byl zvolen dotazníkový systém podle Rakouského a Švýcarského vzoru. Sledování statistických dat bylo zahájeno až v roce 2004 a výsledek šetření by měl poskytnout orientaci veřejnosti v solární problematice a státní správě, vodítko při rozhodování o dotační politice. Výsledná data jsou oficiální statistikou ČR a pro potřeby např. Mezinárodní energetické agentury – (IEA, Eurostat, ESTIF a EurObserv'ER).

Metodika statistiky je stejná jako v roce 2009 a šetření se zaměřuje více na dovoz a výrobní firmy pro jednoznačný odhad dodávek typů kolektorů. Za firmy odmítající se šetření účastnit, je brán odhad celních statistik a  data o podpořených instalací. Nehodnotí se plocha instalací, ale plocha kolektorů dodaných na český trh. Výskyt solárních kolektorů v instalacích již nebude zjišťován, vzhledem k počtu firem a instalací by to nebylo reálné. Výsledky šetření jsou shrnuty v uvedených statistikách.

Historie solárního ohřevu vody

Nejstarší systém v bývalém ČSSR funguje dodnes od spuštění v roce 1982 v Herbertově na Šumavě a nejstarší zdokumentovaný byl spuštěn v roce 1978 v JZD Čechtín. V té době byly solární kolektory vyráběny řadou tuzemských firem, např. OPS Kroměříž a Elektrosvit Nové Zámky. Dohledat se podařilo na 500 instalací s 25 tisíci metry plochy. 

Současnost v solárních kolektorech

V poslední době vzrůstá počet dovozních firem (k srpnu 2011 evidováno  4049 firem), od roku 2007 se na trhu objevuje stále více firem dovážejících levné čínské trubkové kolektory. Zájemci o solární techniku se mohou seznámit se seznamem výrobků a technologií na webu http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/svt

Celkovou plochu instalovaných zasklených solárních kolektorů s kovovým absorbérem lze odhadnout na cca 300 tisíc m2 ke konci roku 2010. V témže roce byla dodávka kolektorů celkem 92 tisíc m2, z toho zhruba 20 procent trubicových. Ve stejném roce se odhaduje dodávka plastových absorbérů na 53 tisíc m2, vzhledem k vysokému nárůstu počtu zahradních domácích bazénů a možnosti jejich montáže svépomocí.

 

Energetický přínos plochy kolektorů k roku 2010 je odhadován na 366 TJ v tomto roce.

Odhad ročních dodávek solárních kolektorů na český trh (m2)

Instalace solárních kolektorů v ČR

 

Ze statistického šetření jsou zřejmé trendy využití solární energie v ČR v důsledku rostoucích cen konvenčních energií a možnosti využití státních dotací. Objem dodávek se zvyšuje a solární systémy se stávají standardně využívaným zdrojem energie, o čemž svědčí dva grafy na závěr článku.

Vývoj solárních kolektorů v ČR

Zdroj:  Statistické šetření MPO „Solární kolektory v roce 2010“.