Co se děje při vysoké teplotě na solárních kolektorech?

každý solární systém generuje nejvíce tepelných zisků v  období největšího slunečního svitu. Pokud v tomto období nedochází k odběru teplé vody ze solárního ohřívače vody, teplota na solárních kolektorech může vystoupat do vysokých hodnot. Solární regulátor hlídá teploty na solárních panelech a porovnává je s teplotou v solárním zásobníku. Na základě určené teplotní diference sepne čerpadlo a to přenáší tepelné zisky kolektorů na výměník v zásobníku. Jakmile dojde k nahřátí solárního zásobníku na stanovenou teplotu, regulátor dá impuls čerpadlu a to zastaví přenos teplonosné kapaliny. Od tohoto okamžiku začne narůstat teplota na solárních kolektorech. Jakmile teplota stoupne přes nastavenou ochranou mez, čerpadlo nesepne dokud nedojde k ochlazení kolektoru na bezpečnou teplotu pro všechny prvky solárního systému. Toto zároveň chrání solární soustavu proti zavdušnění celého systému.

  

Výpadek proudu a solární kolektory

Dojde-li k výpadku elektrického proudu, solární čerpadlo přestane přenášet solární kapalinu a teplota na panelech rapidně stoupá.

Uvedeme si na příkladu: Před výpadkem proudu byla teplota na solárních kolektorech 42°C, teplota v zásobníku 37°C, čerpadlo přenášelo teplonosnou kapalinu a ohřívalo zásobník.

Od okamžiku výpadku elektrické energie nedochází k přenosu a ohřívání solárního zásobníku. Jakmile elektrický proud opět naskočí a teplota na solárních panelech je větší, než nastavená, ochranná ( např. 110°C) solární regulátor nedá pokyn čerpadlu k přenosu teplonosné kapaliny, dokudnedojde k poklesu teploty kolektorů na stanovenou, bezpečnou mez. V tomto okamžiku bude hlásit solární regulátor teplotu na solárních panelech např. 170°C a v  zásobníku vody teplotu stejnou, jako byla před výpadkem elektrického proudu. (např 37°C). Nemusíte se tak obávat, že došlo k poškození čerpadla nebo solární regulace. Vše je v naprostém pořádku. Pokud nechcete čekat  na přirozené ochlazení solárních kolektorů a máte k nim dobrý přístup, lze je jednoduše na pár minut zakrýt dekou, kartonem a jakmile dojde k poklesu teploty a čerpadlo naskočí, můžete již v klidu toto zakrytí oddělat. Další možností jak se tomuto jevu bránit je pořízení záložního zdroje pro solární systémy. I ty nejlevnější záložní zdroje mohou nízkoenergetická čerpadla udržovat v provozu několik hodin, dokud nedojde opětovně k obnovení dodávek elektrické energie.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej prosím