Údržba solárního systému k ohřevu TUV

Pro zachování deklarované životnosti solárního systému je zapotřebí provádět po určitém období údržbu. Pro zajištění správné funkčnosti solárního systému by se měli zkontrolovat všechny jednotlivé prvky soustavy a to v časovém horizontu 1x za tři roky. Důslednou kontrolou by měly projít všechny následující komponenty.

Správný tlak v solární soustavě

Správný tlak nám odhalí případné netěsnosti na solárním systému. Pokud tedy tlak „drží” není zapotřebí kontrolovat jednotlivé spoje z důvodu těsnosti. V  opačném případě musíme dohledat místo úniku solární kapaliny a to přetěsnit. Netěsná místa se dají odhalit povětšinou snano, neboť teplonosná kapalina je mastná a místo netěsnoti je viditelné. Po osahání jednotlivých armatur cítíme mastnotu. Další příčinou úbytku tlaku na solárním systému může být poškození gumové EPDM membrány v expanzní nádobě. Skutečným problémem může být mikroskopický únik v dlouhodobém časovém horizontu, kdy dochází zároveň k odpařování solární kapaliny z horkých armatur a místo je tak velmi těžko dohledatelné.

Kontrola teplotních čidel

Pokud regulace správně snímá teplotu ze solárních kolektorů a solárního zásobníku, stačí již vizuelně zkontrolovat pouze kabel na kolektorech. Kontrolujeme jeho pružnost, zda není nijak poškozen např mrazem, UV zářením, domácími škůdci apod.

Kontrola tlaku expanzní nádoby

Při odtlakování solárního systému, změříme tlak expanzní nádoby a dle potřeby dohustíme. Tlak určujeme vzorcem dle rozdílu výšek expanzní nádoby a solárních kolektorů. Tento tlak určí servisní technik v místě instalace.

Kontrola nemrznoucí kapaliny

Odebereme vzorek nemrznoucí kapaliny a změříme její nezámrznost. Do solárních systémů se používají nemrznoucí směsi na bázi glykolu. V případě potřeby solární kapalinu nahradíme novou směsí. Nemrznoucí směs časem ztrácí své fyzické vlastnosti. Důvodem jsem časté změny teplot solárního systému (stagnační teploty na solárních panelech a v obdoví zimy tuhnutí nemrznoucí směsi). Nemrznoucí směs chrání solární systém v období mrazu, aby nedošlo k roztrhnutí sběračů absorbéru solárního kolektoru. Pokud opomineme tuto kontrolu a dojde k poškození, oprava bývá zpravidla drahá.

Poškození a nefunkčnost solárního systému dokáže zpravidla odhalit sám majitel. Solární systém zkrátka neohřívá vodu v zásobníku, anebo výkon celé solární sestavy je podezřele nízký.

 

Líbil se vám článek? Sdílejte jej prosím