Máte elektrický ohřívač vody?

Pokud vlastníte  elektrický bojler a chcete ho zachovat, nabízí se tyto varianty.

1. Elektrický bojler zůstane tam kde je, ventilem se uzavře přívod vody a T kusem napojíme nový solární ohřívač na přívod studené vody. Tuto variantu volí ti z vás, kdo koupili bojler nedávno a je jim líto jej demontovat. Fakticky takový ohřívač bude jen zabýrat místo v technické místnosti a bude použit pouze v případě havárie solárního zásobníku. Do solárního zásobníku lze namontovat elektrickou topnou patronu a tak plnohodnotně nahradí váš stávající bojler. Zajímavé použití se nabízí pouze v případě, kdy máte např. 300l elektrický bojler a solární zásobník o objemu 300l, kde elektrická patrona nahřívá pouze horní část zásobníku (140l) a vy chcete mít ohřatý plný objem 300l i v době méně slunečních dní. Hydraulicky lze zásobníky zapojit dle vašich přání. Záleží jen na způsobu regulace a jeho konečném ovládání. Lze volit buď elektroventily (dražší varianta), nebo si regulaci budete ovládat ručně přestavěním jednotlivých ventilů na vstupech do ohřívačů vody.

2. Elektrický bojler bude předřazen před solární ohřívač. Tuto  variantu volíme, pokud máme objemově menší solární zásobník a bojler (např. 200l),  a máme zájem ohřívat solární zásobník pomocí solárních kolektorů a stávající bojler za použití elektrické energie. Získáte tak větší celkový objem teplé užitkové vody. Tuto variantu  hodnotíme jako určitý paskvil. Velice diskutabilní je i připojení cirkulace mezi 2 zásobníky. Vše záleží na výkonech solárních kolektorů a tepelných ztrátách při použití recirkulace. Důležitou roli hraje i způsob regulace takového systému.

3. Solární zásobník předřadíme před elektrický bojler. Takto lze získat větší objem TUV, vycházíme ale z předpokladu, že dochází k častým odběrům vody a elektrický ohřívač je systematicky dotápěl el. topnou patronou. Dle našeho názoru není tato varianta nijak vhodná.

Na závěr nutno podotknout, že tento článek je velice zjednodušen. Varianty zapojení a jejich způsoby regulace by se dali hojně diskutovat, hledat určitá pro a proti, jakékoliv použití toho nebo onoho způsobu zapojení solárního zásobníku se stávajícím bojlerem jsou individuální.

Nejlepší variantou je demontáž vaše stávajícího elektrického ohřívače vodya jeho nahrazení solárním zásobníkem. Solární zásobník lze dotápět přes horní výměník zvoleným způsobem, nebo elektrickou topnou patronou.