Samotížné solární kolektory

Solární kolektory k samotížným systémům

Pro správnou funkčnost samotížného solárního systému je zapotřebí vhodně zvolit typ solárního kolektoru. Rozhodující faktor je vlastnost solárního panelu, která dovolí ohřáté teplonosné kapalině samotížně stoupat skrz potrubí solárního kolektoru do solárního zásobníku. Z toho důvodu nelze volit meandrové kolektory, ale pouze kolektory typu lyra. (viz obr.1)  Pokud plánujete realizaci samotížného systému, přikládáme obrázek s doporučenými vzdálenostmi solárního kolektoru a zásobníku.

V naší nabídce k samotížným solárním systémům máme solární kolektory Apollon firmy Nobel EAD. Tento kolektor je vyroben nejnovější technologií a rozměr sběrných trubic je 12 mm/ 22 mm. Solární kolektor je tak přímo ideální pro samotížné solární systémy. Vzdálenost vertikálních sběrných trubic je 93 mm. Kolektor je velmi kvalitně zaizolován, jeho izolace je 60mm! Kolektor se vyrábí v rozměrech 2.0m2 a 2,6m2.

Více informací: solární kolektory Apollon , samotížné solární systémy

Samotížné solární kolektory                                                            Vzdálenost kolektorů samotížného systému